СЪЮЗ ПО ЕЛЕКТРОНИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И СЪОБЩЕНИЯ

ceec_logo

Новини, проведени събития и публикации през 2021 г.

 • Конференцията TELECOM 2021 се проведе от НДНТ София онлайн на 28–29.10.2021.

  ТЕЛЕКОМ 2021 е технически ко-спонсорирана от IEEE. Представените доклади са предадени за включване в цифровата библиотека IEEE Xplore.

  Авторите са поканени да подготвят и регистрират доклади по посочените теми. Всеки автор може да участва в най-много два доклада. Файлът с доклада трябва да се запише на сайта на конференцията след регистрацията. Докладът трябва да съдържа заглавието на доклада, авторите и информацията за контакт, кратко резюме, ключови думи и литература. Всеки доклад ще бъде рецензиран от двама рецензенти. Приетите и представени доклади ще бъдат предадени на цифровата библиотека IEEE Xplore, както и за индексиране в Scopus.

  Информация за конференцията:
  pdf отчет за TELECOM 2021

 • InfoTech 2021, 35th International Conference on Information Technologies (e-conference) took place on 16-17 September 2021, BULGARIA

  2020_INFOTECH_Call_for_Papers

  InfoTech is an international forum for scientists, researchers, industrial experts to share innovations, experience and new research results in the fields of Information Technologies and Information Security; Technologies for System Design and Intelligent Systems; Technological Aspects of e-Governance and Data Protection, etc. The forum is a successor of International Conference on Systems for Automation of Engineering and Research (SAER), established in 1987 and International Workshop on e-Governance and Data Protection (EG&DP), established in 2005.

  More information could be downloaded from the conference web site:
  http://infotech-bg.com
  pdf Call for papers for INFOTECH 2021

  Информация за конференцията:
  pdf отчет за INFOTECH 2021

 • В НДНТ в София се проведе 12та Национална конференция с международно участие ЕЛЕКТРОНИКА 2021 (IEEE Конференция 52725). По време на конференцията се организирана Кръгла маса и студентски кариерен форум. Работни езици на конференцията са български и английски.

  ELECTRONICA
  ЕЛЕКТРОНИКА 2021
  се организира от
  Съюза по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС),
  Техническия университет – София,
  IEEE българската секция,
  и Факултета по Електронна техника и технологии при ТУ – София

  със съдействието на:
  Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС) в България,
  Българската академия на науките (БАН),
  Университетът по приложни науки - Офенбург,
  Техническият университет в Рига,
  VDE - Германия и
  водещи фирми в областта на електрониката.

  Одобрените доклади, изпълняващи изискванията на конференцията се публикуват в IEEE Xplore® Digital Library.

  Авторите са поканени да изпратят доклади по посочените по-долу теми. Всеки автор може да участва в най-много три доклада. Две страници разширено резюме за всеки доклад трябва да бъде подадено заедно със заявката за участие. То трябва да съдържа заглавието на доклада, авторите и информацията за контакт, кратко резюме, ключови думи, основното съдържание на доклада и литература. Всяко разширено резюме ще бъде рецензирано от двама рецензенти. Приетите и представени доклади ще бъдат публикувани в CD сборник на конференцията и предадени на цифровата библиотека IEEE Xplore, както и за индексиране в Scopus и Web of Science.

  ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:
  • Биомедицинско инженерство
  • Схеми и системи
  • Измервания в електрониката
  • Индустриална електроника
  • Информационни и комуникационни технологии
  • Микроелектроника и оптоелектроника
  • Мехатронни системи
  • Нови материали
  • IoT приложения
  • Електромобилност
  • Иновационен мениджмънт в електрониката

  ELECTRONICA

  Сайт на ЕЛЕКТРОНИКА 2021: https://e-university.tu-sofia.bg/e-conf/index.php?konf=176
  pdf Покана ЕЛЕКТРОНИКА 2021

  По време на конференцията се проведе и кариерен форум за студенти с водещи български и международни фирми.

  Информация за конференцията:
  pdf отчет за ELECTRONICA 2021

 • The 17th International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems, ELMA 2021 took place July 1-4 2021 in Sofia.

  2021_ELMA_Call_for_Papers

  The aim of the conference ELMA 2021 is the desire to give opportunity to academics, scientists, engineers, PhD students, manufacturers and users of advanced technologies to discuss and exchange information about the results of their theoretical and experimental investigation, the utilization of new materials and application of innovative technologies in the field of electrical machines, drives, power electronics and power systems.

  A two-pages extended abstract for each paper is submitted via the conference management system. Abstracts are be reviewed by two reviewers.

  All accepted papers will be published in the Conference Proceedings and submitted to the IEEE Xplore® Digital Library.

  Conference topics:
  • Rotating electrical machines and transformers
  • Electrical drives, robotics and mechatronics
  • Electric traction and electric vehicles
  • Electrohydraulic power and control systems
  • Actuators and sensors
  • Control systems
  • Power electronics and microelectronics
  • Power systems
  • Renewable energy sources and systems
  • Energy efficiency and power quality
  • Superconductivity
  • Electrotechnologies and electrical appliances
  • Modeling and virtual engineering in electric industry
  • Informatics, computer science and communications
  • New materials and components in electric industry
  • Management, marketing and entrepreneurship in electrical engineering and power industry
  • Standardization and measurement in electric industry
  • Education, teaching, multimedia, distance and e-learning


  For more detailed information please visit Conference website:
  http://elmaconf.tu-sofia.bg

  Информация за конференцията:
  pdf отчет за ELMA 2021

 • Дълбок поклон пред светлата памет на
  доц. д-р инж. ИВАН НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ (2.3.1932 – 26.12.2020)
  Членовете на Съюза по електроника, електротехника и съобщения /СЕЕС/ изразяват своите най-искрени съболезнования във връзка с кончината на нашия неуморен колега, инженер, летописец на Съюза и приятел. Неговите енергия, съвети и напътствия ще ни липсват.
  In memoriam

Архиви

Събития, публикации и дискусии проведени през:
2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014

 

facebooklinkedintwitter

© Copyright 2013-2023 CEEC, Sofia, BULGARIA · Webmaster · Scripts: DWT