СЪЮЗ ПО ЕЛЕКТРОНИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И СЪОБЩЕНИЯ

ceec_logo

Събития, публикации, дискусии и чествания проведени през 2017 г.

 • Наградени доклади от СЕЕС на млади автори с публикации в международната научна конференция UNITECH 2017 - Габрово.

  1. Electronics and Sensors Technics
  Detection of electric shock hazard with conductive fire extinguishing composition
  Oleh Zemlianskiy
  Cherkasy Institute of Fire Safety named after Chornobyl Heroes of NUCD of Ukraine

  2. Electrical Engineering
  Analysis of results from the realization of reactive power compensation by capacitors in "Mini Maritsa-Iztok" EAD
  Plamen Dimitrov
  Technical University of Gabrovo

  3. Electronics and Sensors
  Design of spiral coils for inductive wireless power transmitters
  Valeri Petkov
  Technical University of Gabrovo

  4. Automation
  Global synchronization of three identical chaotic systems
  Hristina Stoycheva
  Technical University of Gabrovo

  5. Communication Engineering and Technologies
  Möbius strip shaped antenna
  Kliment Angelov
  Technical University of Sofia

  6. Computer Systems
  Monitoring of technical navigation tools
  Stanislav Simeonov
  University „Prof. Dr. Assen Zlatarov” Burgas

  7. Computer Technologies
  3D computer model for personal fixator in orthopedic therapy
  Kostadin Georgiev Boyadjiev
  St.Cyril and St.Methodius University of Veliko Turnovo

  8. Mathematics and Informatics
  Enumeration of some closed knight paths
  Kaloyan Kapralov
  Skyscanner Bulgaria

  9. Electronics and Sensors
  ZVS quasi-resonance single-ended inverter control with ARDUINO
  Mircho Valchev
  Technical University of Gabrovo
 • На 01-02.12.2017 г. в Техническия Университет - София се проведе научната Конференция АКУСТИКА'2017, организирана от Национална секция "Акустика", СЕЕС, Технически университет - Варна, Българска асоциация за обществен контрол и управление на шума, Институт по механика - БАН, Лаб. “Механика, диагностика и безразрушителен контрол”, Технически университет - София, Лаб. “Вибрации и акустичен шум”, СПЕКТРИ ЕООД - официален представител на Brüel & Kjær SV A/S и PCH Engineering A/S.

  2017_ACOUSTICS_logo.png

  pdf Покана АКУСТИКА'2017, pdf Програма АКУСТИКА'2017

 • Конференцията TELECOM 2017 се проведе в НДНТ София на 26-27.10.2017 г.

  pdf Покана за конференция ТЕЛЕКОМ 2017, pdf Постер ТЕЛЕКОМ 2017

  2017_TELECOM2017

  Каква мрежа е Интернет? Такава, която се описва от модела за „Малкия свят“, където всеки е свързан с всеки чрез средно само шест познати посредника, или може би връзките в Интернет са напълно случайни, предвид случайното свързване на всеки разпределителен рутер един към друг, или компютрите се свързват преференциално към най-популярните сайтове, създавайки глобална фрактална структура? Колко защитени от кибератаки са компютрите в нея и могат ли да бъдат защитени чрез самообучаващи се програми-агенти? Как да се свържат дори най-отдалечените хижи в българските планини и да са част от глобалната мрежа? Какви са перспективите за развитието на суперкомпютрите в България и възможностите за управлението им чрез колаборации в Европа.

  Това бяха само някои от въпросите засегнати в юбилейната 25-та поред конференция с международно участие „ТЕЛЕКОМ 2017“, която се проведе се проведе на 26 и 27 октомври 2017 г. в Националния дом на науката и техниката в София. Изнесени бяха осем пленарни и 31 научни доклада, на която се представиха широк кръг проблеми на съвременните телекомуникационни системи и мрежи, информационни технологии и електронно управление – от най-новите постижения на научната теория, до тяхното успешно внедряване в практиката. Генерален спонсор на конференцията бе Мобилтел.

  Най ползотворен за повече от 70-те студенти от горните курсове от техническите университети у нас бе студентския Кариерен форум, на който водещи фирми, като АИГ-Заваряване, Melexis, Sensata и BALKANTEL представиха възможности за кариерно развитие, летни практики, обучения и свободни работни места. Форумът, като част от конференцията се проведе за втора поредна година и е добра практика, която е добре да бъде развита и поддържана в следващите издания на конференциите ТЕЛЕКОМ. За бъдещите млади инженери усилията, които положиха организаторите на конференцията и форума в лицето на ФНТС, Съюза по електроника, електротехника и съобщения, МТИТС, КРС, ТУ-София, СУБ, АСТЕЛ и Организационния комитет ще са изключително полезни.

  Докторантите, доцентите и професорите от повече от десет научни организации и университети имаха възможност да дискутират за начините и стандартите в превода от английски език на нововъзприети термини в телекомуникацията на Кръглата маса. Засегнаха се и интересни въпроси за Интернет на нещата, мобилните комуникации и облачните услуги.

  И все-пак какво представлява Интернет? Един от докладите на конференцията, доказва посредством спектрален анализ на графите на моделите създадени за описание връзките между автономните системи в Интернет, че тази мрежа има характеристики както на „малкия свят“, където всички са „приятели“, така и на хаотично експоненциално растяща мрежа.

  pdf Покана за Кариерен форум ТЕЛЕКОМ 2017

  FORUM TELECOM 2017

 • InfoTech 2017, 31st International Conference on Information Technologies took place on 20-21 September 2017, BULGARIA

  2017_INFOTECH_Call_for_Papers

  InfoTech is an international forum for scientists, researchers, industrial experts to share innovations, experience and new research results in the fields of Information Technologies and Information Security; Technologies for System Design and Intelligent Systems; Technological Aspects of e-Governance and Data Protection, etc. The forum is a successor of International Conference on Systems for Automation of Engineering and Research (SAER), established in 1987 and International Workshop on e-Governance and Data Protection (EG&DP), established in 2005.

  More information could be downloaded from the conference web site:
  http://infotech-bg.com
  pdf Call for papers for INFOTECH 2017

 • През месец август 2017 бе подписан договор за насърчаване и подкрепа на икономическото, научното и техническото сътрудничество в организирането на събития, симпозиуми, промоционални срещи, семинари и изложби в областта на електротехниката и електрониката между СЕЕС и руската обществена организация «Академия электротехнических наук Российской Федерации».

 • Ежегодният международен семинар съорганизиран от СЕЕС и ФНТС, EEPRYE 2017, 'Engineering Education and Professional Realization of Young Engineers' се проведе на 10 юли в град Осиек, Хърватия.


  pdf Покана за семинара EEPRYE 2017, pdf Agenda EEPRYE 2017

 • The 15th International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems, ELMA 2017 took place June 1-3 2017 in Sofia at the Technical University of Sofia.

  2017_ELMA_Call_for_Papers

  The aim of the conference ELMA 2017 is the desire to give opportunity to academics, scientists, engineers, PhD students, manufacturers and users of advanced technologies to discuss and exchange information about the results of their theoretical and experimental investigation, the utilization of new materials and application of innovative technologies in the field of electrical machines, drives, power electronics and power systems.

  A two-pages extended abstract for each paper is submitted via the conference management system. Abstracts are be reviewed by two reviewers.

  All accepted papers will be published in the Conference Proceedings and submitted to the IEEE Xplore® Digital Library.

  Conference topics:
  • Electrical machines
  • Transformers
  • Electrical drives, robotics and mechatronics
  • Electric traction
  • Actuators and sensors
  • Control systems
  • Power electronics, microelectronics
  • Power systems
  • Renewable energy sources and systems
  • Energy efficiency and power quality
  • Superconductivity
  • Electrotechnologies and virtual engineering
  • ICTs, measurement
  • New materials and components
  • Management and marketing in electrical engineering and power industry
  • Standardization
  • Education, teaching, multimedia, distance and e-learning  For more detailed information please visit the archived Conference website:
  pdf Website ELMA 2017
  pdf Program Website ELMA 2017
  pdf Call for papers ELMA 2017
  pdf Program ELMA 2017

 • В НДНТ в София се проведе Национална конференция с международно участие “ФОРУМ ЕЛЕКТРОНИКА 2017”. Целта на Форума бе да обсъди състоянието и перспективите на българската електроника. Във Форума взеха участие водещи мултинационални и български фирми работещи в областта на електрониката. Организирана бе изложба и студентски кариерен форум. Работни езици на конференцията са български и английски.

  2017 ELECTRONICA call
  Национален дом на науката и техниката
  гр. София, ул. Раковски №108

  организирана от
  Съюза по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС),
  Техническия университет – София
  и Факултета по Електронна техника и технологии при ТУ – София

  със съдействието на:
  Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС) в България,
  Българската академия на науките (БАН),
  Техническия университет – Варна,
  Техническия университет – Габрово,
  Русенския университет „Ангел Кънчев”,
  IEEE българската секция,
  VDE - Германия и
  водещи фирми в областта на електрониката.

  2017 ELECTRONICA call

  2017_ELECTRONICA

  2017 ELECTRONICA

  Сайта на “ФОРУМ ЕЛЕКТРОНИКА 2017”:
  http://e-university.tu-sofia.bg/e-conf/index.php?konf=37

  pdf Архив на уебсайта на "ФОРУМ ЕЛЕКТРОНИКА 2017"
  pdf Покана за "ФОРУМ ЕЛЕКТРОНИКА 2017"
  pdf Постер за "ФОРУМ ЕЛЕКТРОНИКА 2017"
  pdf Постер за Кариерен ФОРУМ ЕЛЕКТРОНИКА 2017
  pdf Програма на "ФОРУМ ЕЛЕКТРОНИКА 2017"
  pdf Презентация-представяне на "ФОРУМ ЕЛЕКТРОНИКА 2017"  Генерален спонсор на ФОРУМ ЕЛЕКТРОНИКА 2017

  Sensata

  Фирми партньори

  AntelopeBALKANTELFESTOCoBuilderMelexisMMSolutionsTrokutTestGroupWoodwardVisteonElectroninvestElectronprogress

  Фирмени презентации на Кариерен форум “ЕЛЕКТРОНИКА 2017”:
  pdf ANTELOPE, pdf coBuilder, pdf Trokuttest Group, pdf FESTO, pdf Melexis,
  pdf MMSolutions, pdf Sensata, pdf VISTEON, pdf Woodward

  pdf Пленарен доклад "Engineering in Sensata"
  pdf Пленарен доклад "Адаптивно улично осветление в град София"
  pdf Пленарен доклад “4-ТА ИНДУСТРИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ БЪЛГАРИЯ В НЕЯ”
  pdf Пленарен доклад на ас. проф. д.т.н. Никола Дурчев “Европейски стратегии за иновационно и индустриално развитие”
  2017_ELECTRONICA_Presentation_Electroninvest Пленарен доклад “ЕЛЕКТРНИНВЕСТ”
  pdf Forum's website

  Presentation H.E. SHIN Boonam Ambassador of the Republic Korea Доклад на H.E. SHIN Boonam Посланик на Република Корея на тема
  “The Success of Korean Economy”

  Вестник НО Вестник "НО" за "ЕЛЕКТРОНИКА 2017" и кариерния форум.

  На конференцията с голям интерес бе посрещнат доклада на Българска Асоциация на Електротехниката и Електрониката (БАСЕЛ), представен от д-р Румен Атанасов на тема за българската електроника в Четвърта индустриална революция.

 • СЕЕС взе активно участие в организираната от Федерацията на научно-техническите съюзи, съвместно със Съюза на европейски млади инженери – България XV-та НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ, която се проведе на 25-26 април 2017 г.

  pdf Покана за XV-та Национална младежка научно-практическа конференция

Архиви

Събития, публикации и дискусии проведени през:
2016, 2015, 2014

 

facebooklinkedintwitter

© Copyright 2013-2020 CEEC, Sofia, BULGARIA · Webmaster · Scripts: DWT