СЪЮЗ ПО ЕЛЕКТРОНИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И СЪОБЩЕНИЯ

ceec_logo

Събития, публикации, дискусии и чествания проведени през 2015 г.

 • СЪЮЗА ПО ЕЛЕКТРОНИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И СЪОБЩЕНИЯ отпразнува с
  ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ ЮБИЛЕЯ

  50 години E+E

  който се проведе на 17 декември 2015, в Зала 3, етаж II в
  Националния дом на науката и техниката
  ул. "Раковски" 108, София

  pdf Покана 50 години 'Е+Е', pdf Поздравителни адреси – 50 години 'E+E',
  pdf Вестник "НО" за честването

   

 • СЕЕС организира и бе домакин на студентски Кариерен Форум 2015

  Кариерен Форум

  pdf Постер студентски Кариерен форум 2015,
  pdf Вестник "НО" отразява Кариерния форум

   

 • На 27-28.11.2015 в Техническия Университет - София се проведе Конференцията АКУСТИКА'2015, организирана от Национална секция "Акустика", СЕЕС, Българска асоциация за обществен контрол и управление на шума, Институт по механика - БАН, Лаб. “Механика, диагностика и безразрушителен контрол”, Технически университет - София, Лаб. “Вибрации и акустичен шум”, ТУ-Варна - Факултет по „Електроника“ Катедра „КТТ”, СПЕКТРИ ЕООД - официален представител на Brüel & Kjær SV A/S и PCH Engineering A/S.

  2015_ACOUSTICS_logo.png

  pdf Покана АКУСТИКА'2015, pdf Програма, pdf Плакат

 • Конференцията TELECOM 2015 се проведе в НДНТ София на 15-16.10.2015 г.

  pdf Афиш TELECOM2015, pdf Програма TELECOM2015, pdf Резюмета TELECOM2015
  pdf Протокол за TELECOM2015, pdf Вестник "НО" за TELECOM2015

  Снимки от TELECOM 2015

 • Съюзът по електроника, електротехника и съобщения, като съорганизатор проведе юбилейната

  ЧЕТИРИНАДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ, ЗАДВИЖВАНИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ
  ЕЛМА 2015

  1-3 Октомври 2015, ВАРНА, БЪЛГАРИЯ

  2015_ELMA_vsichki_uchastnitsi_small.jpg

  Конференцията бе под патронажа на Ректора на Технически университет - Варна. Организирана от: Технически университет - Варна, Съюз по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС), Технически университет - София, Русенски университет "Ангел Кънчев".
  Основната цел на Конференцията бе да се даде възможност на учени, изследователи, инженери, докторанти, производители и потребители да споделят опита си и да дискутират резултатите от своите теоретични и експериментални изследвания, използването на нови материали, нови технологии и схемни решения в областта на електрическите машини, задвижванията, силовата електроника и енергийните системи.

  pdf
  pdf Program ELMA 2015,
  pdf Покана за участие ЕЛМА 2015
  pdf Поздравителен адрес към участниците в ЕЛМА 2015 от името на СЕЕС
  pdf Кратка история на конференциите ЕЛМА
  pdf Информация за ЕЛМА 2015 като PDF
  pdf Информация за ЕЛМА 2015

   

 • The conference InfoTech-2015 took place on 17-18 September 2015
  at St. St. Constantine and Elena resort, near the city of Varna.
  Тhe conference web site is at: http://infotech-bg.com
  pdf Leaflet of InfoTech 2015
  pdf The Program of InfoTech 2015, pdf Прессъобщение InfoTech 2015

   

 • Съюзът по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС) проведе успешно

  THE SEVENTH INTERNATIONAL SEMINAR
  ENGINEERING EDUCATION AND PROFESSIONAL REALIZATION
  OF YOUNG ENGINEERS
  July 13th 2015
  Technical University of Gabrovo, Bulgaria

  2015_EEPRYE2015_cover_image.jpg

  Семинарът бе организиран от Федерацията на научно техническите съюзи в България (ФНТС), СЕЕС, Съюза на инженерите енергетици в Румъния (SIER), Техническия университет – Габрово, Русенския университет „Ангел Кънчев” – Русе, Университета в Ниш – Сърбия и ТО на НТС – Русе. Семинарът се проведе на 13 юли 2015 г. от 09:00 до 18:00 ч. в Техническия университет – Габрово.
  За последните шест години са проведени шест международни семинара по "Инженерно образование и професионална реализация на младите инженери". Това обикновено е еднодневно събитие, където участници от различни университети, научно-изследователски институции и компании споделят своя опит по темата. Досега в семинара са взимали участие представители от България, Румъния, Сърбия, Македония, Германия и Италия.
  Предишните издания на семинара се проведоха в Русе – два пъти, Букурещ – Румъния, Ниш – Сърбия, Варна и Баня Лука – Босна и Херцеговина.

  pdf Program EEPRYE 2015, pdf Presentation TU Gabrovo, pdf Presentation U Ruse,
  pdf Presentation U Torino, pdf Presentation SIER, pdf Presentation Acad Y. Ivanov

   

 • Българската асоциация RASTIA /Railway Automation Signalling Telecommunication and Industry Association/ съвместно със СЕЕС /Съюз по електроника, електротехника и съобщения/, МТИТС /Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията/, Клъстер „Зелен товарен транспорт“, АБЖП /Асоциация на българските железопътни превозвачи/ и с участието на европейската железопътна асоциация UNIFE /The Association of the European Rail Industry/ проведе конференция на тема „Реализиране на европейската железопътна стратегия в Югоизточна Европа“, която се състоя на 16 и 17 юли в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) на ул. "Дякон Игнатий" № 9.
  Конференцията се проведе с активното участие на UNIFE, които изнесоха доклади относно европейската политика в областта на железопътния транспорт през програмния период 2015 - 2020 г.

  Публикация в е-списание "ЖИТ"

  pdf Програма

   

 • 9-ят Японски средиземноморски семинар "9th Japanese-Mediterranean Workshop on APPLIED ELECTROMAGNETIC ENGINEERING FOR MAGNETIC, SUPERCONDUCTING, MULTIFUNCTIONAL AND NANO MATERIALS – JAPMED’9", се проведе в ТУ-София, на 5-8 юли 2015.
  Целта на семинара е да се създаде възможност за връзки между участниците; да предостави място, където да могат да споделят знания и опит; както и за взаимен обмен на нови идеи и разработки в областта на приложния електромагнетизъм, проектиране, анализ, приложения за използване на нови материали и оптимизационнен анализ. А също и теми свързани с практически приложения на научни постижения.
  Работният език бе английски.

  2015_JAPMED9_program

  The “9th Japanese-Mediterranean Workshop on APPLIED ELECTROMAGNETIC ENGINEERING FOR MAGNETIC, SUPERCONDUCTING, MULTIFUNCTIONAL AND NANO MATERIALS – JAPMED’9” that was held in Sofia, Bulgaria, between 5 and 8 July 2015.
  The aim of the workshop is to create a link for the participants to share knowledge and experience and for the cross-fertilization of new ideas and developments in applied electromagnetics, design, analysis, new material utilization, and optimization techniques. Topics related to practical applications, operations, maintenance are also expected.
  Further details on JAPMED’9 are available on the Web-site http://japmed9.ntua.gr

  pdf Програма JAPMED'9 2015

   

 • "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК", БРОЙ 38, от 26.05.2015, СТР. 63
  125. – Управителният съвет на Съюза по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС) на основание чл.26, т.3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на СЕЕС на 27.06.2015 г. в 9,30 ч. в зала 3 на Националния дом на науката и техниката в София, ул. Г.С.Раковски 108, при дневен ред: 1. отчет на дейността на управителния съвет на СЕЕС за периода юли 2014 г.– юни 2015 г.; 2. приемане на бюджета на СЕЕС за 2015 г.; 3.награждаване на заслужили членове на СЕЕС с почетни звания.
  3476

 • Национална конференция с мeждународно участие
  ФОРУМ “ЕЛЕКТРОНИКА 2015”

  14 - 15 май 2015 г.
  Национален дом на науката и техниката
  гр. София, ул. Раковски №108

  ELECTRONICA2015_plakat

  организиран от
  Съюза по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС),
  Техническия университет – София (ТУ-София) и
  Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС) в България
  със съдействието на:
  Българската академия на науките (БАН)
  Техническия университет – Варна
  Техническия университет – Габрово
  Русенския университет „Ангел Кънчев”
  ВУ "Колеж по телекомуникации и пощи"
  IEEE българската секция
  VDE - Германия
  Генерален спонсор: Melexis Bulgaria Ltd
  и водещи фирми в областта на електрониката

  pdf Фирми спонсори на ФОРУМ ЕЛЕКТРОНИКА 2015
  pdf Програма ФОРУМ ЕЛЕКТРОНИКА 2015
  pdf Плакат ФОРУМ ЕЛЕКТРОНИКА 2015

   

 • CEEC отпразнува
  50 години СЪЮЗ ПО ЕЛЕКТРОНИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И СЪОБЩЕНИЯ

  ТЪРЖЕСТВЕНТО ЧЕСТВАНЕ НА ЮБИЛЕЯ

  50_years_ceec

  се проведе на 14 май 2015, четвъртък, от 17:00 ч. в Зала 4, етаж II в
  Националния дом на науката и техниката
  1000 София, ул. "Раковски" 108

  pdf Покана 50 г. СЕЕС, pdf Invitation 50 years CEEC

   

   

 • На 10.03.2015 г., в Зала 3 на НДНТ, СЕЕС и авторът – д-р инж. Бойко Харлов, преподавател във Висше училище ”Колеж по телекомуникации и пощи” представиха монографията „Широколентови комуникационни системи за кабелна телевизия”.

  pdf Покана, pdf Корица, pdf Анотация

   

Архиви

Събития, публикации и дискусии проведени през 2014 г.

facebooklinkedintwitter

© Copyright 2013-2020 CEEC, Sofia, BULGARIA · Webmaster · Scripts: DWT