СЪЮЗ ПО ЕЛЕКТРОНИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И СЪОБЩЕНИЯ

ceec_logo

История на СЕЕС

СЕЕС като професионално сдружение съществува под различни наименования от 1936 г., в началото като секция по електротехника към Националната организация на българските инженери и архитекти БИАД, а по-късно – като самостоятелен национален научно-технически съюз по електротехника в рамките на ФНТС. Под наименованието “Съюз по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС)” е от 1982 г., а последната съдебна регистрация е от 1992 г., която е валидна и сега.

"На Общото събрание проведено на 16 май 1992 г. присъстват 81 делегата, които са взели решение за учредяване на сдружение с нестопанска цел с наименование “Съюз по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС)”"


из съдебно решение на СГС

Съюзът има интересна и дълга предистория. Неговото „летоброене” е специфично. На седмия конгрес на Научно-техническите съюзи (НТС) от 12 – 13 март 1982 г. действително се приема нов устав, в който е записано, че приетото на петия конгрес на НТС (13 – 14 април 1972 г.) наименование на Съюза „НТС по енергетика, електроника и съобщения” се променя и става „Съюз по електроника, електротехника и съобщения”.

Предисторията започва преди 1972 г., защото всъщност началото е поставено много по-рано - през м. април 1885 г., когато започва редовният организационен живот на първото българско техническо дружество. В неговия устав е записано, че той има пет секции, третата от които е Секцията по електротехника.

В периода до 1944 г. инженерите и техниците имат различни организации, но основните са Съюзът на българските инженери и архитекти БИАД и Съюзът на българските техници. И в двата съюза винаги е имало групи по електротехника, в които много активно са участвали видни инженери и техници, завършили своето образование във Франция, Германия, Австрия, Русия.

На 27 март 1949 г. се провежда Учредителен конгрес, на който се учредява Научно-технически съюз (НТС) с изградени дружества на териториален принцип и централен съвет (ЦС) с отдели.

На 16 – 17 май 1957 г. се провежда ІІІ конгрес на НТС, а на неговия ІІ пленум (19 ноември 1957 г.) се взема решение за създаването на секция „Електротехника” с председател проф. Иван Попов страши.

На 20 май 1965 г. се провежда Учредителният конгрес на НТС по електротехника и се приема неговият устав.

pdf Кратка история на СЕЕС

pdf Презентация 50 години СЕЕС

CEEC отпразнува 50 години

тържественото честване на юбилея

50_years_ceec

се проведе на 14 май 2015, четвъртък, от 17:00 ч. в Зала 4, етаж II в
Националния дом на науката и техниката
1000 София, ул. "Раковски" 108

pdf Покана 50 г. СЕЕС, pdf Invitation 50 years CEEC

pdf Публикация за историята на СЕЕС във вестник "НО"

pdf Честването отразено във вестник "НО"

pdf Презентация 50 години СЕЕС

pdf CEEC's 50th Anniversary Greetings


2015_50th_anniversary_flowers

Цветя от Ректора на ТУ-София Проф. дтн инж. Георги Михов


facebooklinkedintwitter

© Copyright 2013-2024 CEEC, Sofia, BULGARIA · Webmaster · Scripts: DWT