СЪЮЗ ПО ЕЛЕКТРОНИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И СЪОБЩЕНИЯ

ceec_logo

Събития, публикации, дискусии и чествания проведени през 2018 г.

 • Наградени доклади от СЕЕС на автори с публикации в международната научна конференция UNITECH 2018 - Габрово.

  1. ELECTRICAL ENGINEERING
  Ginka Ivanova - Technical University of Varna,
  Department of Electric Power Supply and Equipment

  2. ELECTRONICS AND SENSORS TECHNICS
  Prodan Prodanov - Technical University of Gabrovo, Department of Electronics

  3. AUTOMATION
  G. Mihalev - Technical University of Gabrovo

  4. COMUNICATION ENGINEERING AND TECHNOLOGIES
  Georgi Markov - Technical University of Varna

  5. COMPUTER SYSTEM
  Atanas Kostadinov - Technical University – Sofia, Plovdiv branch

  6. COMPUTER TECHNOLOGIES
  Iliyan Boychev - Technical University of Varna

  7. ELECTRONICS AND SENSORS TECHNICS
  Gergana Vacheva - Technical University of Sofia

  За по-подробна информация на:
  http://unitech.tugab.bg/
  pdf Програма UniTECH 2018

 • На 30.11-01.12.2018 г. в Института по Механика – БАН се проведе научната Конференция АКУСТИКА 2018, организирана от Национална секция "Акустика" към СЕЕС, Технически университет - Варна, Българска асоциация за обществен контрол и управление на шума, Институт по механика - БАН, Лаб. “Механика, диагностика и безразрушителен контрол”, Технически университет - София, Лаб. “Вибрации и акустичен шум”, СПЕКТРИ ЕООД - официален представител на Brüel & Kjær SV A/S и PCH Engineering A/S.

  2018_ACOUSTICS_logo.png

  pdf Покана АКУСТИКА 2018

 • Конференцията TELECOM 2018 се проведе в НДНТ София.

 • InfoTech 2018, 32nd International Conference on Information Technologies (e-conference) took place on 20-21 September 2018, BULGARIA

  2018_INFOTECH_Call_for_Papers

  InfoTech is an international forum for scientists, researchers, industrial experts to share innovations, experience and new research results in the fields of Information Technologies and Information Security; Technologies for System Design and Intelligent Systems; Technological Aspects of e-Governance and Data Protection, etc. The forum is a successor of International Conference on Systems for Automation of Engineering and Research (SAER), established in 1987 and International Workshop on e-Governance and Data Protection (EG&DP), established in 2005.

  More information could be downloaded from the conference web site:
  http://infotech-bg.com
  pdf Call for papers for INFOTECH 2018

 • Electricity 2018 is the Annual Convention of SEEEI in November 7-10, 2018, Eilat, Israel

  Electricity 2018

  Electricity 2018 is the 19th annual international convention of the Society of Electrical and Electronics Engineers in Israel. It attracts hundreds of electrical and energy engineers, seniors from leading companies, the academia, and decision-makers from the industry and governmental authorities. This annual convention is among the largest professional engineering and technology meetings held in Israel. Electricity 2018 offers hundred lectures in the fields of electrical engineering, energy, HVAC, e-mobility, and utilities. The latest technologies are displayed in the exhibition by our sponsors. The relaxed and pleasant venue, Eilat, provides an appropriate atmosphere for networking, B2B meetings, and for business acceleration.

  Electricity 2018 highlights the enabling technologies and regulation which are essential for the ongoing energy revolution, and that were covered in the previous annual meetings.

  Innovations in the energy market will be emphasized in the plenary sessions; it will reflect in the interactive panels and round tables, and will be mentioned throughout the parallel sessions.

  Electricity 2018 brings together the entire electricity engineering and HVAC community; young engineers alongside veterans, practicing engineers alongside researchers, policy making officers alongside managers from the industry. It is an opportunity to meet with the market decision makers, to visit the exhibition which presented new products and the latest technologies. Take advantage of this unique networking platform and get familiar with the latest revolutionary trends that are reshaping the global energy arena.

  For more detailed information visit the website:
  https://www.electricity2018.org
  pdf Invitation to attend ELECTRICITY2018

 • Много учени, докторанти и студенти взеха участие в 13-та международна конференция по Електронно-Лъчеви Технологии ЕВТ 2018

  EBT 2018

  13-та конференция EBT 2018 е тригодишно (понастоящем двугодишно) събитие, което среща физици, химици, инженери на материалите и електроника от университети, изследователски институти и отрасли, които участват в различни изследвания и приложения на техниката и технологиите по електронно-лъчеви технологии.

  Предстоящата конференцията е от поредицата, която започва през 1985 г. във Варна, и която остава място за всички конференции. През периода от Първата международна конференция EBT се наблюдава голям напредък в областта на технологиите на електронно-лъчевите технологии. Успехът на дванадесетте конференции от тази поредица ясно показа, че учените и инженерите работещи в академичните среди и лабораториите за научноизследователска и развойна дейност в индустрията, продължават да допринасят за технологичното развитие на иновациите. Съдържанието на конферентния Сборник показва голям обхват от дейности и големия потенциал на разработените технологии за повишаване на ефективността на промишленото производство, създаване на нови продукти и подобряване на стандартите на живот.

  Електронно-лъчеви технологии празнуват 50 години от първите установки и индустриални технологии, базирани на прилагането на интензивни електронни лъчения във вакуум. Във всяка от изложбите към конференцията EBT във Варна, организирана при всяка от конференциите през последните 30 години, може да се проследи историята на идеите, основните цели в областта и личните успехи на две-три поколения изследователи, които могат да бъдат дадени за пример за развитието на темата и интересите на учените, напредъка в разработката и оптимизирането на приложенията на електронните лъчи в нанотехнологиите и биотехнологиите. Проучванията и внедряването на селективно топене за 3D печатни принтери и съвременните методи за повърхностна обработка, които могат да се корелират с развитието на конвенционалните области като лъчева физика и генериране, заваряване с електронен лъч, топене и рафиниране на електронни лъчи, изпарение на електронни лъчи и нанасяне на функционални покрития, приложения за електронен ускорител за модифициране на различни материали, термична обработка и обработка на полимери и иновативни композити произведени с електронен лъч, йонография. Имплантация на йони; лазерни технологии; моделиране на физически процеси чрез взаимодействие на интензивни електрони снопове и йонно-лъчево произведени материали.

  Тази, както и всичките 12 предишни конференции от тази серия са винаги са създавали прекрасен форум за обмен на резултати и опит в разработването на технологиите за електронно-лъчеви технологии и са били място за създаване на персонални партньорства, за развитие на науката и взаимовръзките между участниците. EBT е място за търсене на партньори за научни колаборации и осъществяване на бизнес контакти.

  Докладите изнесени на конференцията и тази година се публикуват в няколко поредни книжки на издаваното от СЕЕС рецензирано научно списание
  "Електротехника и електроника, Е+Е".

  Повече информация на сайта на EBT 2018: http://www.ebtconference.com
  pdf Call for papers EBT 2018

 • 20th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies, SIELA2018, organized by Union of Electronics, Electrical Engineering and Telecommunications (CEEC) and IEEE Bulgaria Section took place 3-6 June 2018 in Bourgas, BULGARIA.

  2018_SIELA_call

  Friends of the symposium:
  Technical Universities of Sofia, Varna and Gabrovo
  Federation of Scientific and Technical Unions
  House of Science and Technology – Plovdiv
  Regional Organization of STU – Bourgas
  Center of Informatics and Technical Sciences at BFU
  VDE - Germany

  Aims of the Symposium
  SIELA is registered with the IEEE. The aim of the symposium is to provide exchange of information and experiences on the new developments, trends and applications under industrial and academic view points in the field of electrical apparatus and technologies, as well as to stimulate personal contacts and fruitful cooperation, especially between industrial and academic institutions.

  Topics
  1. Field problems, study, design and optimisation.
  2. Materials and technologies.
  3. Low-voltage apparatus.
  4. High-voltage apparatus.
  5. Actuators and sensors.
  6. Power electronics.
  7. Transformers, electrical machines and drives.
  8. Electrotechnological processes and apparatus.
  9. Renewable energy and power quality.
  10. Informatics, Computer Science and Communications.

  2018_SIELA_info

  The Symposium site: http://siela.tu-sofia.bg
  pdf Call for papers for SIELA 2018

 • В НДНТ в София се проведе Национална конференция с международно участие ЕЛЕКТРОНИКА 2018 (IEEE Conference Record Number 44534). По време на конференцията бе организирана изложба и студентски кариерен форум. Работни езици на конференцията са български и английски.

  2018 ELECTRONICA call

  Национален дом на науката и техниката София, ул. Раковски №108

  организирана от
  Съюза по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС),
  Техническия университет – София,
  IEEE българската секция,
  и Факултета по Електронна техника и технологии при ТУ – София


  със съдействието на:
  Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС) в България,
  Българската академия на науките (БАН),
  Техническия университет – Варна,
  Техническия университет – Габрово,
  Русенския университет „Ангел Кънчев”,
  VDE - Германия и
  водещи фирми в областта на електрониката.

  Одобрените доклади, изпълняващи изискванията на конференцията се публикуват в IEEE Xplore® Digital Library.

  Авторите са поканени да изпратят доклади по посочените по-долу теми. Всеки автор може да участва в най-много три доклада. Две страници разширено резюме за всеки доклад трябва да бъде подадено заедно със заявката за участие. То трябва да съдържа заглавието на доклада, авторите и информацията за контакт, кратко резюме, ключови думи, основното съдържание на доклада и литература. Всяко разширено резюме ще бъде рецензирано от двама рецензенти. Приетите и представени доклади ще бъдат публикувани в CD сборник на конференцията и предадени на цифровата библиотека IEEE Xplore, както и за индексиране в Scopus и Web of Science.

  ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:
  • Биомедицинско инженерство
  • Схеми и системи
  • Образователни технологии
  • Измервания в електрониката
  • Индустриална електроника
  • Информационни и комуникационни технологии
  • Микроелектроника и оптоелектроника
  • Силова електроника

  2018 ELECTRONICA

  Сайт на ЕЛЕКТРОНИКА 2018: https://e-university.tu-sofia.bg/e-conf/?konf=28
  pdf Покана ЕЛЕКТРОНИКА 2018, pdf Програма ЕЛЕКТРОНИКА 2018

  По време на конференцията се проведе и кариерен форум за студенти с водещи български и международни фирми.

  2018 ELECTRONICA CAREER

  Поздравителни адреси за ЕЛЕКТРОНИКА 2018:
  pdf Русенски университет "Ангел Кънчев", pdf Технически университет София

 • СЕЕС участва активно в организацията на Младежка инженерна конференцията в София на Европейските млади инженери EYE@Sofia 2018 която се проведе в НДНТ София на 18-20.05.2018 г.

  Организацията Европейски млади инженери (European Young Engineers - EYE) е основана през 1994 г. от Холандска и Белгийска инженерни асоциации. Понастоящем в нея членуват 16 организации от 13 държави, представлявайки 150 000 индивидуални членове.
  Сред основните цели на организацията са:
  - Създаване на младежка Европейска мрежа от професионалисти за развиване на професионални и личностни умения;
  - Насърчаване на мобилността на младите инженери в Европа;
  - Създаване на форум за обмяна на опит на лично и професионално ниво.
  Европейски млади инженери (EYE) провежда от 1994 г. на ротационен принцип по две конференции годишно. В годината на европейското председателство на България се падна честта Федерацията на научно-техническите съюзи в България (ФНТС) да бъде домакин на този престижен форум. Международната младежка инженерна конференция на тема "Устойчиво инженерство" ще съчетае разнообразна техническа програма с интересни социални дейности и ще включва широк избор от посещения на водещи компании в България, интересни презентации и най-съвременни семинари, които ще бъдат представени от водещи специалисти в различни сфери на инженерната дейност.

 • В град Бърно се проведе 26-ти Международен търговски панаир за електротехника, електроника, автоматизация, комуникация, осветление и технологии за сигурност, AMPER 2018.

  2018_AMPER_invite

  AMPER е известен като престижен търговски панаир с традиция, голям брой посетители и участие на много световноизвестни компании. Това е най-големият панаир за електроника и електротехника в Чешката република. Търговското му значение се разпростира и в цяла Централна и Източна Европа. В предишното издание на панаира AMPER участват над 600 изложители, включително 151 от чужбина, които представят своите технологии и услуги на 14 500 квадратни метра изложбено пространство. Посетен е от 43 800 посетители, от които управители на фирми, техници, студенти и много любители на електротехниката. Търговският панаир се провежда под егидата на Министерството на промишлеността и търговията, Търговската камара, кметът на град Бърно, Камарата на депутатите в парламента на Чешката република, Министър-председателя на Чешката република, и губернатора на региона Южна Мориавия. Подкрепен е от професионални медии, асоциации и университети. AMPER предоставя на своите изложители идеално място за установяване на нови бизнес отношения, укрепване на конкурентната позиция на пазара, поддържане на връзки със съществуващи клиенти и подобряване на фирмения имидж. Панаирът предлага ефективна платформа за представяне и популяризиране на нови продукти (не само на самия панаир, но и чрез професионалните медийни партньори на панаира - статии в специализирани портали и специализирани печатни медии и на уебсайта amper.cz). Ефектът от панаира се простира отвъд самият изложбен център и дните на събитието.

  НОМЕНКЛАТУРА
  Електроенергетика – производство на енергия, трансфер и дистрибуция
  Проводници и кабели
  Технологии за електрически инсталации и Smart електрически инсталации
  Осветителни устройства и системи
  Електро-термална технология
  Драйвери и силова електроника, енергийни системи
  Електронни компоненти и модули
  Информационни и комуникационни технологии
  Измервателни и изпитвателни устройства
  Автоматизация, контрол и управление
  Производствени съоръжения и компоненти за електроиндустрията
  Инструменти и оборудване
  Услуги, медия и институции

  За по-подробна информация на:
  http://www.amper.cz/en.html
  pdf Покана AMPER 2018, pdf Банер AMPER 2018

 • На 7 март 2018 г. в Националния дом на науката и техниката в София се проведе национален семинар на тема: „ЕНЕРГИЕН ФОРУМ I, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА КЪМ БЪЛГАРСКАТА ЕНЕРГЕТИКА - СЪВРЕМЕННИ ЕНЕРГИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ“

Архиви

Събития, публикации и дискусии проведени през:
2017, 2016, 2015, 2014

 

facebooklinkedintwitter

© Copyright 2013-2020 CEEC, Sofia, BULGARIA · Webmaster · Scripts: DWT