СЪЮЗ ПО ЕЛЕКТРОНИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И СЪОБЩЕНИЯ

ceec_logo

Членство в СЕЕС

Станете член на СЕЕС – попълнете тази форма.

Членският внос за индивидуалните членове е 5 лв. годишно, за учащи и пенсионери 2 лв. Може да се заплати по банков път на сметката на Съюза.

В СЕЕС членуват повече от 750 инженери, учени от Техническите университети и БАН, специалисти и ръководители от заводи и фирми, докторанти и студенти, организирани в клубове и национални научно-технически секции по електропромишленост, електроника, телекомуникации, електромагнитна съвместимост, акустика и др. Колективни членове са повече от 30 фирми, предприятия и организации от отрасъла.

50_years_ceec

На всеки индивидуален член на СЕЕС се издава членска карта на български и английски език, която да му послужи при участия в международни форуми и Европейски проекти.

На колективните членове се издават сертификати на български и английски език, които да им помогнат при кандидатстване за Европейски проекти.

Членски внос. Членският внос за индивидуалните членове се определя от Управителния съвет. Гласуван е да бъде 5 лв. годишно, за неработещи 2 лв.

Колективният годишен членски внос е от 200 до 1000 лв.

 

Почетни членове

чл.кор. проф. инж. Иван Николов Попов
проф. инж. Никола Райков Белопитов
проф. дтн инж. Илия Иванов Томов
проф. д-р инж. Емануил Василев Филков
aкад. проф. д-р инж. Димитър Николов Мишев
проф. д-р инж. Димитър Александров Димитров
проф. инж. Стефан Василев Попадиин
проф. дтн инж. Дончо Стефанов Дончев
инж. Ивайло Николов Иванчев
проф. дмн инж. Иван Константинов Даскалов
ст.н.с. I ст. д-р инж. Димитър Ангелов Рачев
проф. д-р инж. Рачо Маринов Иванов
доц. д-р инж. Стефан Тодоров Барудов
доц. д-р инж. Илия Нейков Немигенчев
доц. д-р инж. Ангел Маринов Ангелов
проф. д-р инж. Илия Петров Чалъков
ст.н.с. д-р инж. Йорданка Филипова Везирева
инж. Петко Костадинов Буров
инж. Илия Христов Минчев
Роберт Христов Попов
ст.н.с. д-р инж. Иван Игнатов Иванов
чл. кор. проф. дфн. Георги Младенов
ст.н.с. І ст.д-р инж. Борис Йовчев
ст.н.с. инж. Иван Шишков
ст.н.с. І ст. дтн инж. Тони Драгомиров
ст.н.с.д-р инж. Петър Попов
проф. д-р инж. Георги Стоянов
ст.н.с. д-р инж. Божидар Симеонов
ст.н.с. инж. Румен Атанасов
проф. д-р инж. Иван Вълчев
проф. д-р Стефан Евтимов Табаков
д-р инж. Атанас Георгиев Маноилов
проф. д-р Димитър Димов Юдов
д-р инж. Сергей Алексеев Шишов
ст.н.с. д-р Иван Николов Василев
инж. Александър Атанасов Мавродиев
доц. д-р инж. Георги Тодоров Тодоров
проф. д-р инж. Никола Петров Михайлов
доц. д-р инж. Никола Христов Дурчев
проф. дтн инж. Ради Петров Романски
проф. д-р инж. Марин Христов Христов
доц. д-р инж. Петър Иванов Държанов
доц. д-р инж. Пламен Иванов Вачков
инж. Дамян Тодоров
доц. д-р инж. Емил Соколов
доц. д-р инж. Минчо Минчев
facebooklinkedintwitter

© Copyright 2013-2020 CEEC, Sofia, BULGARIA · Webmaster · Scripts: DWT