СЪЮЗ ПО ЕЛЕКТРОНИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И СЪОБЩЕНИЯ

ceec_logo

"Електротехника и електроника" - "Е+Е"

СЕЕС е издател на ежемесечното рецензирано научно списание
"Електротехника и електроника" - "Е+Е"

"Е+Е" започва да се публикува през 1965 година и излиза без прекъсване до сега, като до 1990 г. списанието излиза под името "Електропромишленност и приборостроене". През 2015 година списание "Е+E" празнува своя 50-годишен юбилей.

СЪЮЗА ПО ЕЛЕКТРОНИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И СЪОБЩЕНИЯ отпразнува с
ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ ЮБИЛЕЯ

50 години E+E

който се проведе на 17 декември 2015 в Зала 3, етаж II в
Националния дом на науката и техниката
ул. "Раковски" 108, София

Повече от половин век без прекъсване "Е+Е" е водещото научно списание на българските учени в областта на електрониката, електротехниката, телекомуникациите и компютърните технологии. То поддържа лидерското си място сред научно-техническите издания у нас.

Страницата на списание "Е+Е" е: epluse.ceec.bg

Основните области на статиите в списанието са: електроника, силова електроника, микроелектроника, физическа електроника, електрични апарати, компютърна електроника, електроснабдяване, системи за управление, енергетика, информационни технологии, компютърни и мобилни мрежи, алтернативни източници на енергия и e-learning.

Това е единственото научно списание по Телекомуникации в България.

Списание "Е+Е" е основно място за публикуване на трудовете на учени и докторанти. Публикациите в него са признавани от съответните специализирани научни съвети и са приемани безусловно от научно-техническата общност у нас.

Издаването на списанието става основно със средства от реклами на корицата и се субсидира от СЕЕС. То няма комерсиален характер и е строго научно. Неговото призвание е да служи на техническите университети и колежи, на БАН и на научно-изследователски звена.

Списанието предлага възможност за публикуване на рекламни материали на корицата и в тялото на списанието, които са свързани с неговата тематична насоченост.

50 години E+E постер

Юбилейният 11-12/2015 брой на списание "Е+Е" посветен на неговата 50-годишнина излиза на 17 декември 2015 г. Изтеглите целият юбилеен брой или съдържанието и абстрактите.

 

facebooklinkedintwitter

© Copyright 2013-2024 CEEC, Sofia, BULGARIA · Webmaster · Scripts: DWT