СЪЮЗ ПО ЕЛЕКТРОНИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И СЪОБЩЕНИЯ

ceec_logo

Конференции и научни форуми за 2023

Научни събития, дискусии и научно-технически мероприятия организирани от СЕЕС.

Тематика на мероприятието

Дата на провеждане

Организатори и място на провеждане

1

Национална конференция за ученици, студенти и докторанти
"Информационни технологии и автоматика 2023"

25-26.04.2023

ХТМУ, СЕЕС, РУО-София, НКИЗ, БИЦК, гр. София

2

Национална конференция с м.у.
"ЕЛЕКТРОНИКА 2023"

01-03.06.2023

СЕЕС, IEEE Българска секция, ФНТС, ТУ София, БАН, НДНТ, гр. София

3

Международна конференция по Електрически машини,
задвижвания и енергийни системи "ELMA 2023"

29.06-01.07.2023

СЕЕС, ТУ София, ТУ Варна, СЕЕС, РУ "Ангел Кънчев" и др., гр. Варна

4

32-ра Международна научна конференция
Electronics - ET2023

13-15.09.2023

СЕЕС, IEEE Българска секция, ТУ-София, Delft University, Созопол

5

Международна конференция
"ИНФОТЕХ 2023"

20-21.09.2023

СЕЕС, IEEE Българска секция, ТУ-София, и др., МДУ „Ж.Кюри”, Варна

6

Международна конференция
"HiTech 2023"

12-13.10.2023

СЕЕС, IEEE Българска секция, ФНТС, ТУ София, НДНТ, гр. София

7

Национална конференция с м.у.
"ТЕЛЕКОМ 2023"

16-17.11.2023

СЕЕС, IEEE Българска секция, ФНТС, СУБ, МТИТС, КРС, ТУ-София, НДНТ, гр. София

8

Национална конференция с м.у.
"АКУСТИКА I"

.11.2023

Национална секция "Акустика", СЕЕС, БАН, ТУ-Варна, гр. Варна

9

Национална конференция с м.у.
"АКУСТИКА II"

.12.2023

Национална секция "Акустика", СЕЕС, БАКУШ, БАН, ТУ-София, Спектри ЕООД, ТУ-София, гр. София

pdf Конференции 2023

Архив - Списък на конференциите и дискусии проведени през:
2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014

facebooklinkedintwitter

© Copyright 2013-2023 CEEC, Sofia, BULGARIA · Webmaster · Scripts: DWT