СЪЮЗ ПО ЕЛЕКТРОНИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И СЪОБЩЕНИЯ

ceec_logo

Конференции и научни форуми за 2024

Научни събития, дискусии и научно-технически мероприятия организирани от СЕЕС.

Тематика на мероприятието

Дата на провеждане

Организатори и място на провеждане

1

Национална конференция за ученици, студенти и докторанти
"Информационни технологии и автоматика 2024"

23-25.04.2024

ХТМУ, СЕЕС, РУО-София, НКИЗ, БИЦК, гр. София

2

Национална конференция с м.у.
"ЕЛЕКТРОНИКА 2024"

30.05-01.06.2024

СЕЕС, IEEE Българска секция, ФНТС, ТУ София, БАН, НДНТ, гр. София

3

Международен симпозиум по електрически апарати
и технологии SIELA 2024

12-15.06.2024

СЕЕС, IEEE Българска секция, ФНТС, ТУ София, ТУ Варна, ТУ Габрово, ДНТ Пловдив, ДНТ Бургас и др., гр. Бургас

4

Международна конференция
"ИНФОТЕХ 2024"

11-12.09.2024

СЕЕС, IEEE Българска секция, ТУ-София, и др., МДУ „Ж.Кюри”, Варна

5

33-та Международна научна конференция
Electronics - ET2024

17-19.09.2024

СЕЕС, IEEE Българска секция, ТУ-София, Delft University, Созопол

6

Международна конференция
"HiTech 2024"

3-4.10.2024

СЕЕС, IEEE Българска секция, ФНТС, ТУ София, НДНТ, гр. София

7

Национална конференция с м.у.
"ТЕЛЕКОМ 2024"

21-22.11.2024

СЕЕС, IEEE Българска секция, ФНТС, СУБ, МТИТС, КРС, ТУ-София, НДНТ, гр. София

8

Национална конференция с м.у.
"АКУСТИКА I"

.11.2024

Национална секция "Акустика", СЕЕС, БАН, ТУ-Варна, гр. Варна

9

Национална конференция с м.у.
"АКУСТИКА II"

.12.2024

Национална секция "Акустика", СЕЕС, БАКУШ, БАН, ТУ-София, Спектри ЕООД, ТУ-София, гр. София

pdf Конференции 2024

Архив - Списък на конференциите и дискусии проведени през:
2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014

facebooklinkedintwitter

© Copyright 2013-2024 CEEC, Sofia, BULGARIA · Webmaster · Scripts: DWT