СЪЮЗ ПО ЕЛЕКТРОНИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И СЪОБЩЕНИЯ

ceec_logo

Управление на СЕЕС

Общо събрание

Върховен орган на СЕЕС е Общото събрание, в което са представени всички структурни звена и колективни членове.

Общото събрание се свиква от Управителния съвет на всеки четири години.

 

Управителен съвет

Ivan Yatchev

проф. дтн инж. Иван Стоянов Ячев - председател на СЕЕС

Seferin Mirtchev

проф. дтн инж. Сеферин Тодоров Мирчев - зам. председател

Dimitar Arnaudov

доц. д-р инж. Димитър Дамянов Арнаудов - зам. председател

Stefan Patchedjiev https://sites.google.com/site/patchedjiev

д-р Стефан Маринов Пачеджиев - изп. директор

 

Членове на управителния съвет

Aleksandar Mavrodiev

инж. Александър Атанасов Мавродиев

Andrei Yonchev

доц. д-р инж. Андрей Стоянов Йончев

Boyan Jekov

доц. д-р инж. Боян Колев Жеков

Georgi Todorov

доц. д-р инж. Георги Тодоров Тодоров

Daniela Orozova

проф. д-р Даниела Ананиева Орозова

Elena Koleva

доц. д-р инж. Елена Георгиева Колева

Emil Manolov

проф. д-р инж. Емил Димитров Манолов

Zahari Zarkov

доц. д-р инж. Захари Живков Зарков

Zdravko Mihailov

маг. Здравко Ангелов Михайлов

Ivan Mitov

инж. Иван Димитров Митов

Kalina Dimitrova

маг. инж. Калина Иванова Димитрова

Krasimir Pingelov

инж. д-р Красимир Стоянов Пингелов

Marin Hristov

проф. д-р инж. Марин Христов Христов

Nikola Durchev

доц. д-р инж. Никола Христов Дурчев

Nikolay Popov

инж. Николай Ицков Попов

Nikolay Hinov

доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов

Petar Darjanov

доц. д-р инж. Петър Иванов Държанов

Plamen Vachkov

доц. д-р инж. Пламен Иванов Вачков

Radi Romanski

проф. дтн инж. Ради Петров Романски

Svetlin Vutov

инж. Светлин Иванов Вутов

Sotir Sotirov

проф. д-р инж. Сотир Николов Сотиров

 

Контролна комисия

 

проф. д-р Любен Любомиров Тонев - председател

 

д-р инж. Атанас Георгиев Маноилов

 

доц. д-р инж. Марин Славов Маринов

 

инж. Иван Янев Георгиев

 

инж. Радослав Спасов

facebooklinkedintwitter

© Copyright 2013-2020 CEEC, Sofia, BULGARIA · Webmaster · Scripts: DWT