СЪЮЗ ПО ЕЛЕКТРОНИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И СЪОБЩЕНИЯ

ceec_logo

Новини, проведени събития и публикации през 2019 г.

 • Конференцията TELECOM 2019 се проведе в НДНТ София.

 • 2019 IEEE International Conference on Information Technologies, InfoTech-2019
  took place on 19-20 September 2019, BULGARIA

  2019_INFOTECH_Call_for_Papers

  InfoTech is an international forum for scientists, researchers, industrial experts to share innovations, experience and new research results in the fields of Information Technologies and Information Security; Technologies for System Design and Intelligent Systems; Technological Aspects of e-Governance and Data Protection, etc. The forum is a successor of International Conference on Systems for Automation of Engineering and Research (SAER), established in 1987 and International Workshop on e-Governance and Data Protection (EG&DP), established in 2005. InfoTech is registered as an IEEE Conference since year 2018.

  The participation can be in one of the two forms:
  (1) Participation in the procedure for publishing in the IEEE Xplore DL (with possible indexed by Scopus) and publishing a short version in the InfoTech-2019 Proceedings of Digest
  OR
  (2) Participation in the InfoTech-2019 Proceedings with the full version only with indexing by EBSCO.

  More information could be downloaded from the conference web site:
  http://infotech-bg.com
  pdf Call for papers for INFOTECH 2019

 • Юбилейният десети международен семинар по „Инженерно образование и професионална реализация на младите инженери", Engineering Education and Professional Realization of Young Engineers, EEPRYE 2019, се проведе на 12 юли 2019 г., като домакин бе Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ в Бургас.
  В организацията и провеждането на събитието участваха представители на Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС), Съюза по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС), кметството на град Бургас, ICT клъстера в Бургас, кметството на град Бургас, ТУ-Габрово, Русенския университет “Ангел Кънчев” и Териториалните организации на Научно-техническите съюзи в град Русе и Бургас. От чуждестранните участници най-активни бяха представителите от най-близките до България страни, и особено от университета в Ниш.

  Поздравителен адрес от Министерство на образованието и науката.

  2019_EEPRYE_MON_address

  Подробна информация за семинара може да се намери на уебсайтa на EEPRYE 2019
  pdf Покана EEPRYE 2019

 • The 16th International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems, ELMA 2019 took place June 6-8 2019 in Varna.

  2019_ELMA_Call_for_Papers

  The aim of the conference ELMA 2019 is the desire to give opportunity to academics, scientists, engineers, PhD students, manufacturers and users of advanced technologies to discuss and exchange information about the results of their theoretical and experimental investigation, the utilization of new materials and application of innovative technologies in the field of electrical machines, drives, power electronics and power systems.

  A two-pages extended abstract for each paper is submitted via the conference management system. Abstracts are be reviewed by two reviewers.

  All accepted papers will be published in the Conference Proceedings and submitted to the IEEE Xplore® Digital Library.

  Conference topics:
  • Rotating electrical machines and transformers
  • Electrical drives, robotics and mechatronics
  • Electric traction and electric vehicles
  • Electrohydraulic power and control systems
  • Actuators and sensors
  • Control systems
  • Power electronics and microelectronics
  • Power systems
  • Renewable energy sources and systems
  • Energy efficiency and power quality
  • Superconductivity
  • Electrotechnologies and electrical appliances
  • Modeling and virtual engineering in electric industry
  • Informatics, computer science and communications
  • New materials and components in electric industry
  • Management, marketing and entrepreneurship in electrical engineering and power industry
  • Standardization and measurement in electric industry
  • Education, teaching, multimedia, distance and e-learning


  For more detailed information please visit Conference website:
  http://elma.vtp-tuv.com

 • В НДНТ в София се проведе Национална конференция с международно участие ЕЛЕКТРОНИКА 2019 (IEEE Conference Record Number 47796). По време на конференцията бе организирана изложба и студентски кариерен форум. Работни езици на конференцията са български и английски.

  2019 ELECTRONICA call

  Национален дом на науката и техниката София, ул. Раковски №108

  организирана от
  Съюза по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС),
  Техническия университет – София,
  IEEE българската секция,
  и Факултета по Електронна техника и технологии при ТУ – София


  със съдействието на:
  Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС) в България,
  Българската академия на науките (БАН),
  Университетът по приложни науки - Офенбург,
  Техническият университет в Рига,
  VDE - Германия и
  водещи фирми в областта на електрониката.

  Одобрените доклади, изпълняващи изискванията на конференцията се публикуват в IEEE Xplore® Digital Library.

  Авторите са поканени да изпратят доклади по посочените по-долу теми. Всеки автор може да участва в най-много три доклада. Две страници разширено резюме за всеки доклад трябва да бъде подадено заедно със заявката за участие. То трябва да съдържа заглавието на доклада, авторите и информацията за контакт, кратко резюме, ключови думи, основното съдържание на доклада и литература. Всяко разширено резюме ще бъде рецензирано от двама рецензенти. Приетите и представени доклади ще бъдат публикувани в CD сборник на конференцията и предадени на цифровата библиотека IEEE Xplore, както и за индексиране в Scopus и Web of Science.

  ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:
  • Биомедицинско инженерство
  • Схеми и системи
  • Образователни технологии
  • Измервания в електрониката
  • Индустриална електроника
  • Информационни и комуникационни технологии
  • Микроелектроника и оптоелектроника
  • Силова електроника

  2019 ELECTRONICA

  Сайт на ЕЛЕКТРОНИКА 2019: https://e-university.tu-sofia.bg/e-conf/?konf=128
  pdf Покана ЕЛЕКТРОНИКА 2019

  По време на конференцията се проведе и кариерен форум за студенти с водещи български и международни фирми.

  2019_ELECTRONICA_LOGO_dahua Генерален спонсор бе Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. Dahua Technology е водеща в света във видео-ориентирани интелигентни IoT решения и доставчик на услуги. Базирайки се на технологични иновации, Dahua Technology предлага решения, системи и услуги за защита от край до край, за да създаде ценности за градската среда, корпоративното управление и потребителите.

  2019 ELECTRONICA CAREER

 • Visit Journal E+E webpage to see some images from the old issues of the journal at https://epluse.ceec.bg/history/

  Posted by CEEC Bulgaria on Monday, April 15, 2019


Архиви

Събития, публикации и дискусии проведени през:
2018, 2017, 2016, 2015, 2014

 

facebooklinkedintwitter

© Copyright 2013-2020 CEEC, Sofia, BULGARIA · Webmaster · Scripts: DWT