СЪЮЗ ПО ЕЛЕКТРОНИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И СЪОБЩЕНИЯ

ceec_logo

Конференции и научни форуми за 2017

Научни събития, дискусии и научно-технически мероприятия организирани от СЕЕС.

Тематика на мероприятието

Дата на провеждане

Организатори и място на провеждане

1

Национална конференция с м.у.
"ФОРУМ ЕЛЕКТРОНИКА 2017"

18-19.05.2017

СЕЕС, ФНТС, ТУ София: ФЕТЕ, ЕФ, ФТК, ФКСУ, ФА, БАН, НДНТ, гр. София

2

Международна конференция по електрически машини,
задвижвания и енергийни системи "ЕЛМА 2017"

01-03.06.2017

СЕЕС, ТУ-София, ТУ-Варна, ТУ-Габрово, РУ "Ангел Кънчев", ФНТС, ТУ-София, гр. София

3

Международен семинар
"ИНЖЕНЕРНО ОБРАЗОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА МЛАДИТЕ ИНЖЕНЕРИ" - EEPRYE

10.07.2017

СЕЕС, ФНТС, ТУ-София, ТУ-Габрово, РУ "Ангел Кънчев" и др., гр. Осиек

4

Международна конференция
"ИНФОТЕХ 2017"

20-21.09.2017

е-конференция

5

Национален форум 
"ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА"

.09.2017

БАСЕЛ, СЕЕС, ДНТ гр. Пловдив, гр. Пловдив

6

Национална конференция с м.у.
"ТЕЛЕКОМ 2017"

26-27.10.2017

СЕЕС, ФНТС, СУБ, МТИТС, КРС, ТУ-София, АСТЕЛ, НДНТ, гр. София

7

Национална конференция с м.у.
"АКУСТИКА I"

13-14.10.2017

Национална секция "Акустика", СЕЕС, БАН, ТУ-Варна, гр. Варна

8

Национална конференция с м.у.
"АКУСТИКА II"

01-02.12.2017

Национална секция "Акустика", СЕЕС, БАКУШ, БАН, ТУ-София, Спектри ЕООД, ТУ-София, гр. София

pdf Конференции 2017

Архив - Списък на конференциите и дискусии проведени през:
2016, 2015, 2014

facebooklinkedintwitter

© Copyright 2013-2020 CEEC, Sofia, BULGARIA · Webmaster · Scripts: DWT