СЪЮЗ ПО ЕЛЕКТРОНИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И СЪОБЩЕНИЯ

ceec_logo

Новини, проведени събития и публикации

 • 20th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies, SIELA2018, organized by Union of Electronics, Electrical Engineering and Telecommunications (CEEC) and IEEE Bulgaria Section took place 3-6 June 2018 in Bourgas, BULGARIA.

  2018_SIELA_call

  Friends of the symposium:
  Technical Universities of Sofia, Varna and Gabrovo
  Federation of Scientific and Technical Unions
  House of Science and Technology – Plovdiv
  Regional Organization of STU – Bourgas
  Center of Informatics and Technical Sciences at BFU
  VDE - Germany

  Aims of the Symposium
  SIELA is registered with the IEEE. The aim of the symposium is to provide exchange of information and experiences on the new developments, trends and applications under industrial and academic view points in the field of electrical apparatus and technologies, as well as to stimulate personal contacts and fruitful cooperation, especially between industrial and academic institutions.

  Topics
  1. Field problems, study, design and optimisation.
  2. Materials and technologies.
  3. Low-voltage apparatus.
  4. High-voltage apparatus.
  5. Actuators and sensors.
  6. Power electronics.
  7. Transformers, electrical machines and drives.
  8. Electrotechnological processes and apparatus.
  9. Renewable energy and power quality.
  10. Informatics, Computer Science and Communications.

  2018_SIELA_info

  The Symposium site: http://siela.tu-sofia.bg
  pdf Call for papers for SIELA 2018

 • В НДНТ в София се проведе Национална конференция с международно участие ЕЛЕКТРОНИКА 2018 (IEEE Conference Record Number 44534). По време на конференцията бе организирана изложба и студентски кариерен форум. Работни езици на конференцията са български и английски.

  2018 ELECTRONICA call

  Национален дом на науката и техниката София, ул. Раковски №108

  организирана от
  Съюза по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС),
  Техническия университет – София,
  IEEE българската секция,
  и Факултета по Електронна техника и технологии при ТУ – София


  със съдействието на:
  Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС) в България,
  Българската академия на науките (БАН),
  Техническия университет – Варна,
  Техническия университет – Габрово,
  Русенския университет „Ангел Кънчев”,
  VDE - Германия и
  водещи фирми в областта на електрониката.

  Одобрените доклади, изпълняващи изискванията на конференцията се публикуват в IEEE Xplore® Digital Library.

  Авторите са поканени да изпратят доклади по посочените по-долу теми. Всеки автор може да участва в най-много три доклада. Две страници разширено резюме за всеки доклад трябва да бъде подадено заедно със заявката за участие. То трябва да съдържа заглавието на доклада, авторите и информацията за контакт, кратко резюме, ключови думи, основното съдържание на доклада и литература. Всяко разширено резюме ще бъде рецензирано от двама рецензенти. Приетите и представени доклади ще бъдат публикувани в CD сборник на конференцията и предадени на цифровата библиотека IEEE Xplore, както и за индексиране в Scopus и Web of Science.

  ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:
  • Биомедицинско инженерство
  • Схеми и системи
  • Образователни технологии
  • Измервания в електрониката
  • Индустриална електроника
  • Информационни и комуникационни технологии
  • Микроелектроника и оптоелектроника
  • Силова електроника

  2018 ELECTRONICA

  Сайт на ЕЛЕКТРОНИКА 2018: https://e-university.tu-sofia.bg/e-conf/?konf=28
  pdf Покана ЕЛЕКТРОНИКА 2018, pdf Програма ЕЛЕКТРОНИКА 2018

  По време на конференцията се проведе и кариерен форум за студенти с водещи български и международни фирми.

  2018 ELECTRONICA CAREER

  Поздравителни адреси за ЕЛЕКТРОНИКА 2018:
  pdf Русенски университет "Ангел Кънчев", pdf Технически университет София

 • СЕЕС участва активно в организацията на Младежка инженерна конференцията в София на Европейските млади инженери EYE@Sofia 2018 която се проведе в НДНТ София на 18-20.05.2018 г.

  Организацията Европейски млади инженери (European Young Engineers - EYE) е основана през 1994 г. от Холандска и Белгийска инженерни асоциации. Понастоящем в нея членуват 16 организации от 13 държави, представлявайки 150 000 индивидуални членове.
  Сред основните цели на организацията са:
  - Създаване на младежка Европейска мрежа от професионалисти за развиване на професионални и личностни умения;
  - Насърчаване на мобилността на младите инженери в Европа;
  - Създаване на форум за обмяна на опит на лично и професионално ниво.
  Европейски млади инженери (EYE) провежда от 1994 г. на ротационен принцип по две конференции годишно. В годината на европейското председателство на България се падна честта Федерацията на научно-техническите съюзи в България (ФНТС) да бъде домакин на този престижен форум. Международната младежка инженерна конференция на тема "Устойчиво инженерство" ще съчетае разнообразна техническа програма с интересни социални дейности и ще включва широк избор от посещения на водещи компании в България, интересни презентации и най-съвременни семинари, които ще бъдат представени от водещи специалисти в различни сфери на инженерната дейност.

 • В град Бърно се проведе 26-ти Международен търговски панаир за електротехника, електроника, автоматизация, комуникация, осветление и технологии за сигурност, AMPER 2018.

  2018_AMPER_invite

  AMPER е известен като престижен търговски панаир с традиция, голям брой посетители и участие на много световноизвестни компании. Това е най-големият панаир за електроника и електротехника в Чешката република. Търговското му значение се разпростира и в цяла Централна и Източна Европа. В предишното издание на панаира AMPER участват над 600 изложители, включително 151 от чужбина, които представят своите технологии и услуги на 14 500 квадратни метра изложбено пространство. Посетен е от 43 800 посетители, от които управители на фирми, техници, студенти и много любители на електротехниката. Търговският панаир се провежда под егидата на Министерството на промишлеността и търговията, Търговската камара, кметът на град Бърно, Камарата на депутатите в парламента на Чешката република, Министър-председателя на Чешката република, и губернатора на региона Южна Мориавия. Подкрепен е от професионални медии, асоциации и университети. AMPER предоставя на своите изложители идеално място за установяване на нови бизнес отношения, укрепване на конкурентната позиция на пазара, поддържане на връзки със съществуващи клиенти и подобряване на фирмения имидж. Панаирът предлага ефективна платформа за представяне и популяризиране на нови продукти (не само на самия панаир, но и чрез професионалните медийни партньори на панаира - статии в специализирани портали и специализирани печатни медии и на уебсайта amper.cz). Ефектът от панаира се простира отвъд самият изложбен център и дните на събитието.

  НОМЕНКЛАТУРА
  Електроенергетика – производство на енергия, трансфер и дистрибуция
  Проводници и кабели
  Технологии за електрически инсталации и Smart електрически инсталации
  Осветителни устройства и системи
  Електро-термална технология
  Драйвери и силова електроника, енергийни системи
  Електронни компоненти и модули
  Информационни и комуникационни технологии
  Измервателни и изпитвателни устройства
  Автоматизация, контрол и управление
  Производствени съоръжения и компоненти за електроиндустрията
  Инструменти и оборудване
  Услуги, медия и институции

  За по-подробна информация на:
  http://www.amper.cz/en.html
  pdf Покана AMPER 2018, pdf Банер AMPER 2018

Архиви

Събития, публикации и дискусии проведени през:
2017, 2016, 2015, 2014

 

gplusfacebooklinkedintwitter

© Copyright 2018 CEEC, Sofia, BULGARIA · Webmaster · Scripts: DWT