СЪЮЗ ПО ЕЛЕКТРОНИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И СЪОБЩЕНИЯ

ceec_logo

Новини, проведени събития и публикации

 • 2023 18th International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems, ELMA took place 29.06-01.07.2023 in Varna.

  2023_ELMA_Call_for_Papers

  The aim of the conference ELMA is the desire to give opportunity to academics, scientists, engineers, PhD students, manufacturers and users of advanced technologies to discuss and exchange information about the results of their theoretical and experimental investigation, the utilization of new materials and application of innovative technologies in the field of electrical machines, drives, power electronics and power systems.

  A two-pages extended abstract for each paper is submitted via the conference management system. Abstracts are be reviewed by two reviewers.

  All accepted papers are published in the Conference Proceedings and submitted to the IEEE Xplore® Digital Library.

  Conference topics:
  • Rotating electrical machines and transformers
  • Electrical drives, robotics and mechatronics
  • Electric traction and electric vehicles
  • Electrohydraulic power and control systems
  • Actuators and sensors
  • Control systems
  • Power electronics and microelectronics
  • Power systems
  • Renewable energy sources and systems
  • Energy efficiency and power quality
  • Superconductivity
  • Electrotechnologies and electrical appliances
  • Modeling and virtual engineering in electric industry
  • Informatics, computer science and communications
  • New materials and components in electric industry
  • Management, marketing and entrepreneurship in electrical engineering and power industry
  • Standardization and measurement in electric industry
  • Education, teaching, multimedia, distance and e-learning
  • Sustainable energy development


  For more detailed information please visit Conference website:
  elma.tu-varna.bg

  ELMA2023

  ELMA2023

 • В НДНТ в София се проведе 14-та Национална конференция с международно участие ЕЛЕКТРОНИКА 2023 (IEEE Конференция). По време на конференцията се организирана Кръгла маса и студентски кариерен форум. Работни езици на конференцията са български и английски.

  ELECTRONICA

  ЕЛЕКТРОНИКА 2023
  организирана от
  Съюза по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС),
  Техническия университет – София,
  IEEE българската секция,
  и Факултета по Електронна техника и технологии при ТУ – София

  със съдействието на:
  Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС) в България,
  Българската академия на науките (БАН),
  Университетът по приложни науки - Офенбург,
  Техническият университет в Рига,
  VDE - Германия и
  водещи фирми в областта на електрониката.

  Одобрените доклади, изпълняващи изискванията на конференцията се публикуват в IEEE Xplore® Digital Library.

  Авторите са поканени да изпратят доклади по посочените по-долу теми. Всеки автор може да участва в най-много три доклада. Две страници разширено резюме за всеки доклад трябва да бъде подадено заедно със заявката за участие. То трябва да съдържа заглавието на доклада, авторите и информацията за контакт, кратко резюме, ключови думи, основното съдържание на доклада и литература. Всяко разширено резюме ще бъде рецензирано от двама рецензенти. Приетите и представени доклади ще бъдат публикувани в CD сборник на конференцията и предадени на цифровата библиотека IEEE Xplore, както и за индексиране в SCOPUS.

  ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:
  • Нови материали
  • Биомедицинско инженерство
  • Вериги и системи
  • Електромобилност
  • Индустриална електроника
  • Информационни и комуникационни технологии
  • Иновационен мениджмънт в електрониката
  • Измервания в електрониката
  • IoT приложения
  • Мехатронни системи
  • Микроелектроника и наноелектроника
  • Силова електроника

  Сайт на ЕЛЕКТРОНИКА: https://e-university.tu-sofia.bg/e-conf/index.php?konf=199
  pdf Покана ЕЛЕКТРОНИКА 2023
  pdf Програма ЕЛЕКТРОНИКА 2023

  ELECTRONICA 2023

  ELECTRONICA 2023

 • В ХТМУ в София се проведе "Информационни технологии и автоматика 2023".

  Втора национална конференция за ученици, студенти и докторанти
  Информационни технологии и автоматика 2023
  25-26 април 2023, София


  организирана от
  Химикотехнологичен и металургичен университет – София,
  Катедра „Автоматизация на производството“

  със съдействието на:
  Съюз по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС) и др.

  В конференцията са поканени да вземат участие ученици и студенти под ръководството на техните учители и преподаватели с представяне на доклад, постер, презентация в следните тематични направления:

  • Програмиране
  • Разработване на Интернет-приложения
  • Автоматизация и роботика
  • Интернет на нещата
  • Софтуерни продукти за анализ и вземане на решения
  • Умни домове, офиси, училища, градове
  • Изкуствен интелект
  • Виртуална и добавена реалност

  Избрани доклади могат да бъдат публикувани в Научно списание на ХТМУ "Science, Engineering & Education" (ISSN print: 2534-8507; ISSN on-line: 2534-8515) или научното списание "Electrotechnica & Electronica (Е+Е)", (ISSN print: 0861-4717 (Print), ISSN on-line: 2603-5421).

 • Наградени проекти в конкурса за награда „ПРОЕКТ НА ГОДИНАТА“ на СЕЕС 2022:

  pdf Проект "Интелигентна IoT базирана система за мониторинг и анализ на процеси при отглеждане на крави"
  pdf видео, pdf презентация

  pdf Проект "Храм лайт"
  pdf видео, pdf презентация

Архиви

Събития, публикации и дискусии проведени през:
2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014

 

facebooklinkedintwitter

© Copyright 2013-2023 CEEC, Sofia, BULGARIA · Webmaster · Scripts: DWT