СЪЮЗ ПО ЕЛЕКТРОНИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И СЪОБЩЕНИЯ

ceec_logo

Съюзът по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС) е неправителствено, неполитическо творческо-професионално сдружение с нестопанска цел и е част от гражданското общество. През 2015 година СЕЕС отпразнува своя 50-годишен юбилей.

СЕЕС е член на Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС) в България. ФНТС е творческо-професионално, научно–просветно, неправителствено, неполитическо сдружение с нестопанска цел на юридически лица - съсловни организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ, в които членуват инженери, икономисти и други специалисти от областта на науката, техниката, метрологията, икономиката и земеделието. ФНТС е съучредител и член на Световната федерация на инженерните организации (WFEO). ФНТС членува и в Европейската федерация на националните инженерни асоциации (FEANI). ФНТС е член на Постоянната конференция на инженерните организации от Югоизточна Европа (CO.P.I.C.E.E.), Глобалният Договор на ООН, Европейски млади инженери (EYE).

Съюзът има подписан рамков договор с IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers.

Има свои структури във всички големи градове и в Техническите университети в София и страната. Установени са добри взаимноизгодни връзки, сътрудничество и договори с VDE – Съюза по електротехника, електроника и информатика в Германия, Съюза на полските електроинженери (SEP) и със Society of Power Engineers in Romania (SIER). Полезен обмен на информация и опит има със сродни организации от Русия, Сърбия, Македония и др.

Съюзът по електроника, електротехника и съобщения работи успешно с Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ), Асоциация "Телекомуникации" и с Българската браншова камара по електронна промишленост и информатика (ББКЕПИ).

СЕЕС е юридическо лице със седалище в град София и адрес на управлението:

1000 София
ул. Раковски № 108
тел. 02 987-9767
email:
web: ceec.fnts.bg

facebooklinkedintwitter

© Copyright 2013-2024 CEEC, Sofia, BULGARIA · Webmaster · Scripts: DWT