СЪЮЗ ПО ЕЛЕКТРОНИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И СЪОБЩЕНИЯ

ceec_logo

Конференции и дискусии

Научно-технически мероприятия организирани от СЕЕС през 2016 г.

Тематика на мероприятието

Време на провеждане

Организатори и място на провеждане

1

Национална конференция с м.у.
"ЕЛЕКТРОНИКА 2016"

12-13.05.2016

СЕЕС, ФНТС, ТУ София: ФЕТЕ, ЕФ, ФТК, ФКСУ, ФА, БАН, НДНТ, гр. София

2

Международен симпозиум
по електрически апарати и технологии "СИЕЛА 2016"

29.05-01.06.2016

СЕЕС, ФНТС, ТУ София, ДНТ Пловдив, ДНТ Бургас, гр. Бургас

3

XII-та международна конференция
"ЕЛЕКТРОННО-ЛЪЧЕВИ ТЕХНОЛОГИИ ЕВТ 2016"

13-18.06.2016

СЕЕС, ИЕ-БАН, ТЦЕЛПТТ, гр. Варна

4

Международен семинар
"ИНЖЕНЕРНО ОБРАЗОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА МЛАДИТЕ ИНЖЕНЕРИ" - EEPRYE

07.07.2016

СЕЕС, ФНТС, ТУ-София, ТУ-Габрово, ТУ-Русе и др., гр. София

5

Международна конференция
"ИНФОТЕХ 2016"

20-21.09.2016

ТУ София, СЕЕС,
МДУ „Ж. Кюри”, гр. Варна

6

Национален форум 
"ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА"

.09.2016

БАСЕЛ, СЕЕС, ДНТ гр. Пловдив, гр. Пловдив

7

The Power Electronics and Motion Control (IEEE-PEMC) 2016

25-30.09.2016

СЕЕС, ТУ-Варна, ТУ-София, IEEE и др., гр. Варна

8

Национална конференция с м.у.
"ТЕЛЕКОМ 2016"

27-28.10.2016

СЕЕС, ФНТС, СУБ, МТИТС, КРС, ТУ-София, АСТЕЛ, НДНТ, гр. София

9

Национална конференция с м.у.
"АКУСТИКА I"

14-15.10.2016

Национална секция "Акустика", СЕЕС, БАН, ТУ-Варна, гр. Варна

10

"АКУСТИКА II"

2-3.12.2016

Национална секция "Акустика", СЕЕС, БАКУШ, БАН, ТУ-София, Спектри ЕООД, ТУ-София, гр. София

pdf Конференции 2016

Архив - Списък на конференциите и дискусии проведени през:
2015, 2014

facebooklinkedintwitter

© Copyright 2013-2020 CEEC, Sofia, BULGARIA · Webmaster · Scripts: DWT