СЪЮЗ ПО ЕЛЕКТРОНИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И СЪОБЩЕНИЯ

ceec_logo

Конференции и дискусии

Научно-технически мероприятия организирани от СЕЕС през 2014 г.

Тематика на мероприятието

Време на провеждане

Организатори и място на провеждане

1

Национална конференция с м.у.
"ЕЛЕКТРОНИКА 2014"

15 май 2014г.

СЕЕС, ФНТС, ТУ София: ФЕТЕ, ЕФ, ФТК, ФКСУ, ФА, КТП, БАН НДНТ гр. София

2

Международен симпозиум
по електрически апарати и технологии "СИЕЛА 2014"

29-31 май 2014г.

СЕЕС, ФНТС, ТУ София, ДНТ Пловдив, ДНТ Бургас гр. Бургас

3

X-та международна конференция
"ЕЛЕКТРОННО-ЛЪЧЕВИ ТЕХНОЛОГИИ ЕВТ 2014"

8-12 юни 2014г.

СЕЕС, ИЕ-БАН, ТЦЕЛПТТ гр. Варна

4

Международен семинар
"ИНЖЕНЕРНО ОБРАЗОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА МЛАДИТЕ ИНЖЕНЕРИ" - EEPRYE

14 юли 2014г.

СЕЕС, ФНТС, ТУ София Баня Лука, Република Сръбска, Босна и Херцеговина

5

Международна конференция
"ИНФОТЕХ 2014"

18-19 септември 2014г.

ТУ София, СЕЕС МДУ „Ж. Кюри” гр.Варна

6

Национален форум 
"ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА"

септември 2014г.

БАСЕЛ, СЕЕС, ДНТ гр. Пловдив гр. Пловдив

7

Национална конференция с м.у.
"ТЕЛЕКОМ  2014"

23-24 октомври 2014г.

СЕЕС, ФНТС, СУБ, МТИТС, КРС, ТУ София, ВУ„КТП” НДНТ гр. София

8

Национална конференция с м.у.
"АКУСТИКА I"

10-11 октомври 2014г.

Национална секция "Акустика", СЕЕС, БАН, ТУ Варна ТУ гр. Варна

9

Национална конференция с м.у. "АКУСТИКА II"

28-29 ноември 2014г.

Национална секция "Акустика", СЕЕС, БАКУШ, БАН, ТУ София, ТУ Варна, Спектри ЕООД, ТУ София гр. София

10

Национална конференция на ФЕМА

2 декември 2014г.

НБУ, СЕЕС, ФНТС, НДНТ гр. София

11

Честване "40 години СЕЕС"

15 май 2014г.

НДНТ София. (едновременно с "ЕЛЕКТРОНИКА 2014") гр. София

12

Честване "50 години катедра Електрически апарати ТУ-София"

16 май 2014г.

ТУ-София, гр. София

pdf Конференции 2014

facebooklinkedintwitter

© Copyright 2013-2020 CEEC, Sofia, BULGARIA · Webmaster · Scripts: DWT