СЪЮЗ ПО ЕЛЕКТРОНИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И СЪОБЩЕНИЯ

ceec_logo

Престоящи събития

 • СЕЕС има удоволствието да покани учени, докторанти и студенти да вземат участие в 13-та международна конференция по Електронно-Лъчеви Технологии ЕВТ 2018

  EBT 2018

  13-та конференция EBT 2018 е тригодишно (понастоящем двугодишно) събитие, което среща физици, химици, инженери на материалите и електроника от университети, изследователски институти и отрасли, които участват в различни изследвания и приложения на техниката и технологиите по електронно-лъчеви технологии.

  Предстоящата конференцията е от поредицата, която започва през 1985 г. във Варна, и която остава място за всички конференции. През периода от Първата международна конференция EBT се наблюдава голям напредък в областта на технологиите на електронно-лъчевите технологии. Успехът на дванадесетте конференции от тази поредица ясно показа, че учените и инженерите работещи в академичните среди и лабораториите за научноизследователска и развойна дейност в индустрията, продължават да допринасят за технологичното развитие на иновациите. Съдържанието на конферентния Сборник показва голям обхват от дейности и големия потенциал на разработените технологии за повишаване на ефективността на промишленото производство, създаване на нови продукти и подобряване на стандартите на живот.

  Електронно-лъчеви технологии празнуват 50 години от първите установки и индустриални технологии, базирани на прилагането на интензивни електронни лъчения във вакуум. Във всяка от изложбите към конференцията EBT във Варна, организирана при всяка от конференциите през последните 30 години, може да се проследи историята на идеите, основните цели в областта и личните успехи на две-три поколения изследователи, които могат да бъдат дадени за пример за развитието на темата и интересите на учените, напредъка в разработката и оптимизирането на приложенията на електронните лъчи в нанотехнологиите и биотехнологиите. Проучванията и внедряването на селективно топене за 3D печатни принтери и съвременните методи за повърхностна обработка, които могат да се корелират с развитието на конвенционалните области като лъчева физика и генериране, заваряване с електронен лъч, топене и рафиниране на електронни лъчи, изпарение на електронни лъчи и нанасяне на функционални покрития, приложения за електронен ускорител за модифициране на различни материали, термична обработка и обработка на полимери и иновативни композити произведени с електронен лъч, йонография. Имплантация на йони; лазерни технологии; моделиране на физически процеси чрез взаимодействие на интензивни електрони снопове и йонно-лъчево произведени материали.

  Тази, както и всичките 12 предишни конференции от тази серия са винаги са създавали прекрасен форум за обмен на резултати и опит в разработването на технологиите за електронно-лъчеви технологии и са били място за създаване на персонални партньорства, за развитие на науката и взаимовръзките между участниците. EBT е място за търсене на партньори за научни колаборации и осъществяване на бизнес контакти.

  Повече информация на сайта на EBT 2018: http://www.ebtconference.com
  pdf Call for papers EBT 2018

 • InfoTech 2018, 32nd International Conference on Information Technologies (e-conference) will take place on 20-21 September 2017, BULGARIA

  2018_INFOTECH_Call_for_Papers

  InfoTech is an international forum for scientists, researchers, industrial experts to share innovations, experience and new research results in the fields of Information Technologies and Information Security; Technologies for System Design and Intelligent Systems; Technological Aspects of e-Governance and Data Protection, etc. The forum is a successor of International Conference on Systems for Automation of Engineering and Research (SAER), established in 1987 and International Workshop on e-Governance and Data Protection (EG&DP), established in 2005.

  More information could be downloaded from the conference web site:
  http://infotech-bg.com
  pdf Call for papers for INFOTECH 2018

 • Конференцията TELECOM 2018 се проведе в НДНТ София.

 • Electricity 2018 is the Annual Convention of SEEEI in November 7-10, 2018, Eilat, Israel

  Electricity 2018

  Electricity 2018 is the 19th annual international convention of the Society of Electrical and Electronics Engineers in Israel. It attracts hundreds of electrical and energy engineers, seniors from leading companies, the academia, and decision-makers from the industry and governmental authorities. This annual convention is among the largest professional engineering and technology meetings held in Israel. Electricity 2018 offers hundred lectures in the fields of electrical engineering, energy, HVAC, e-mobility, and utilities. The latest technologies are displayed in the exhibition by our sponsors. The relaxed and pleasant venue, Eilat, provides an appropriate atmosphere for networking, B2B meetings, and for business acceleration.

  Electricity 2018 highlights the enabling technologies and regulation which are essential for the ongoing energy revolution, and that were covered in the previous annual meetings.

  Innovations in the energy market will be emphasized in the plenary sessions; it will reflect in the interactive panels and round tables, and will be mentioned throughout the parallel sessions.

  Electricity 2018 brings together the entire electricity engineering and HVAC community; young engineers alongside veterans, practicing engineers alongside researchers, policy making officers alongside managers from the industry. It is an opportunity to meet with the market decision makers, to visit the exhibition which presented new products and the latest technologies. Take advantage of this unique networking platform and get familiar with the latest revolutionary trends that are reshaping the global energy arena.

  For more detailed information visit the website:
  https://www.electricity2018.org
  pdf Invitation to attend AMPER 2018

 • Списък на предстоящи мероприятия на страницата на ФНТС за новини и семинари.

 • gplusfacebooklinkedintwitter

© Copyright 2018 CEEC, Sofia, BULGARIA · Webmaster · Scripts: DWT