СЪЮЗ ПО ЕЛЕКТРОНИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И СЪОБЩЕНИЯ

ceec_logo

Престоящи събития

 • НТСЕБ отправя ПОКАНА за национален семинар на 7 март 2018 г. на тема:
  „ЕНЕРГИЕН ФОРУМ I ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА КЪМ БЪЛГАРСКАТА ЕНЕРГЕТИКА - СЪВРЕМЕННИ ЕНЕРГИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ“

 • В НДНТ в София ще се проведе Национална конференция с международно участие ЕЛЕКТРОНИКА 2018 (IEEE Conference Record Number 44534). По време на конференцията е организирана изложба и студентски кариерен форум. Работни езици на конференцията са български и английски.

  2018 ELECTRONICA call

  Национален дом на науката и техниката София, ул. Раковски №108

  организирана от
  Съюза по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС),
  Техническия университет – София,
  IEEE българската секция,
  и Факултета по Електронна техника и технологии при ТУ – София


  със съдействието на:
  Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС) в България,
  Българската академия на науките (БАН),
  Техническия университет – Варна,
  Техническия университет – Габрово,
  Русенския университет „Ангел Кънчев”,
  VDE - Германия и
  водещи фирми в областта на електрониката.

  Одобрените доклади, изпълняващи изискванията на конференцията ще се публикуват в IEEE Xplore® Digital Library.

  Авторите са поканени да изпратят доклади по посочените по-долу теми. Всеки автор може да участва в най-много три доклада. Две страници разширено резюме за всеки доклад трябва да бъде подадено заедно със заявката за участие. То трябва да съдържа заглавието на доклада, авторите и информацията за контакт, кратко резюме, ключови думи, основното съдържание на доклада и литература. Всяко разширено резюме ще бъде рецензирано от двама рецензенти. Приетите и представени доклади ще бъдат публикувани в CD сборник на конференцията и предадени на цифровата библиотека IEEE Xplore, както и за индексиране в Scopus и Web of Science.

  ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:
  • Биомедицинско инженерство
  • Схеми и системи
  • Образователни технологии
  • Измервания в електрониката
  • Индустриална електроника
  • Информационни и комуникационни технологии
  • Микроелектроника и оптоелектроника
  • Силова електроника

  Сайт на ЕЛЕКТРОНИКА 2018: https://e-university.tu-sofia.bg/e-conf/?konf=28
  pdf Покана за ЕЛЕКТРОНИКА 2018

 • CEEC invites you to attend the XXth International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies - SIELA 2018 organized by Union of Electronics, Electrical Engineering and Telecommunications (CEEC) and IEEE Bulgaria Section that will take place 3-6 June 2018 in Bourgas, BULGARIA.

  2018_SIELA_call

  Friends of the symposium:
  Technical Universities of Sofia, Varna and Gabrovo
  Federation of Scientific and Technical Unions
  House of Science and Technology – Plovdiv
  Regional Organization of STU – Bourgas
  Center of Informatics and Technical Sciences at BFU
  VDE - Germany

  Aims of the Symposium
  SIELA is registered with the IEEE. The aim of the symposium is to provide exchange of information and experiences on the new developments, trends and applications under industrial and academic view points in the field of electrical apparatus and technologies, as well as to stimulate personal contacts and fruitful cooperation, especially between industrial and academic institutions.

  Topics
  1. Field problems, study, design and optimisation.
  2. Materials and technologies.
  3. Low-voltage apparatus.
  4. High-voltage apparatus.
  5. Actuators and sensors.
  6. Power electronics.
  7. Transformers, electrical machines and drives.
  8. Electrotechnological processes and apparatus.
  9. Renewable energy and power quality.
  10. Informatics, Computer Science and Communications.

  Register at the Symposium site: http://siela.tu-sofia.bg
  pdf Call for papers for SIELA 2018

 • СЕЕС участва активно в организацията на Младежка инженерна конференцията в София на Европейските млади инженери EYE@Sofia 2018 която ще се проведе в НДНТ София на 18-20.05.2018 г.

 • СЕЕС има удоволствието да покани учени, докторанти и студенти да вземат участие в 13-та международна конференция по Електронно-Лъчеви Технологии ЕВТ 2018

  EBT 2018

 • Покана за участие в 26-ти Международен търговски панаир за електротехника, електроника, автоматизация, комуникация, осветление и технологии за сигурност, AMPER 2018.

  2018_AMPER_invite

  AMPER е известен като престижен търговски панаир с традиция, голям брой посетители и участие на много световноизвестни компании. Това е най-големият панаир за електроника и електротехника в Чешката република. Търговското му значение се разпростира и в цяла Централна и Източна Европа. В предишното издание на панаира AMPER участват над 600 изложители, включително 151 от чужбина, които представят своите технологии и услуги на 14 500 квадратни метра изложбено пространство. Посетен е от 43 800 посетители, от които управители на фирми, техници, студенти и много любители на електротехниката. Търговският панаир се провежда под егидата на Министерството на промишлеността и търговията, Търговската камара, кметът на град Бърно, Камарата на депутатите в парламента на Чешката република, Министър-председателя на Чешката република, и губернатора на региона Южна Мориавия. Подкрепен е от професионални медии, асоциации и университети. AMPER предоставя на своите изложители идеално място за установяване на нови бизнес отношения, укрепване на конкурентната позиция на пазара, поддържане на връзки със съществуващи клиенти и подобряване на фирмения имидж. Панаирът предлага ефективна платформа за представяне и популяризиране на нови продукти (не само на самия панаир, но и чрез професионалните медийни партньори на панаира - статии в специализирани портали и специализирани печатни медии и на уебсайта amper.cz). Ефектът от панаира се простира отвъд самият изложбен център и дните на събитието.

  НОМЕНКЛАТУРА
  Електроенергетика – производство на енергия, трансфер и дистрибуция
  Проводници и кабели
  Технологии за електрически инсталации и Smart електрически инсталации
  Осветителни устройства и системи
  Електро-термална технология
  Драйвери и силова електроника, енергийни системи
  Електронни компоненти и модули
  Информационни и комуникационни технологии
  Измервателни и изпитвателни устройства
  Автоматизация, контрол и управление
  Производствени съоръжения и компоненти за електроиндустрията
  Инструменти и оборудване
  Услуги, медия и институции

  За по-подробна информация, моля, свържете се със СЕЕС или на:
  http://www.amper.cz/en.html
  pdf Покана AMPER 2018, pdf Банер AMPER 2018

 • InfoTech 2018, 32nd International Conference on Information Technologies (e-conference) will take place on 20-21 September 2017, BULGARIA

  2018_INFOTECH_Call_for_Papers

  InfoTech is an international forum for scientists, researchers, industrial experts to share innovations, experience and new research results in the fields of Information Technologies and Information Security; Technologies for System Design and Intelligent Systems; Technological Aspects of e-Governance and Data Protection, etc. The forum is a successor of International Conference on Systems for Automation of Engineering and Research (SAER), established in 1987 and International Workshop on e-Governance and Data Protection (EG&DP), established in 2005.

  More information could be downloaded from the conference web site:
  http://infotech-bg.com
  pdf Call for papers for INFOTECH 2018

 • Конференцията TELECOM 2018 се проведе в НДНТ София.

 • Списък на предстоящи мероприятия на страницата на ФНТС за новини и семинари.

 • gplusfacebooklinkedintwitter

© Copyright 2018 CEEC, Sofia, BULGARIA · Webmaster · Scripts: DWT