СЪЮЗ ПО ЕЛЕКТРОНИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И СЪОБЩЕНИЯ

ceec_logo

Престоящи събития

 • В НДНТ в София ще се проведе Национална конференция с международно участие ЕЛЕКТРОНИКА 2018 (IEEE Conference Record Number 44534). По време на конференцията е организирана изложба и студентски кариерен форум. Работни езици на конференцията са български и английски.

  2018 ELECTRONICA call

  Национален дом на науката и техниката София, ул. Раковски №108

  организирана от
  Съюза по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС),
  Техническия университет – София,
  IEEE българската секция,
  и Факултета по Електронна техника и технологии при ТУ – София


  със съдействието на:
  Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС) в България,
  Българската академия на науките (БАН),
  Техническия университет – Варна,
  Техническия университет – Габрово,
  Русенския университет „Ангел Кънчев”,
  VDE - Германия и
  водещи фирми в областта на електрониката.

  Одобрените доклади, изпълняващи изискванията на конференцията ще се публикуват в IEEE Xplore® Digital Library.

  Авторите са поканени да изпратят доклади по посочените по-долу теми. Всеки автор може да участва в най-много три доклада. Две страници разширено резюме за всеки доклад трябва да бъде подадено заедно със заявката за участие. То трябва да съдържа заглавието на доклада, авторите и информацията за контакт, кратко резюме, ключови думи, основното съдържание на доклада и литература. Всяко разширено резюме ще бъде рецензирано от двама рецензенти. Приетите и представени доклади ще бъдат публикувани в CD сборник на конференцията и предадени на цифровата библиотека IEEE Xplore, както и за индексиране в Scopus и Web of Science.

  ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:
  • Биомедицинско инженерство
  • Схеми и системи
  • Образователни технологии
  • Измервания в електрониката
  • Индустриална електроника
  • Информационни и комуникационни технологии
  • Микроелектроника и оптоелектроника
  • Силова електроника

  Сайт на ЕЛЕКТРОНИКА 2018: https://e-university.tu-sofia.bg/e-conf/?konf=28
  pdf Покана за ЕЛЕКТРОНИКА 2018

 • CEEC invites you to attend the XXth International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies - SIELA 2018 organized by Union of Electronics, Electrical Engineering and Telecommunications (CEEC) and IEEE Bulgaria Section that will take place 3-6 June 2018 in Bourgas, BULGARIA.

  2018_SIELA_call

  Friends of the symposium:
  Technical Universities of Sofia, Varna and Gabrovo
  Federation of Scientific and Technical Unions
  House of Science and Technology – Plovdiv
  Regional Organization of STU – Bourgas
  Center of Informatics and Technical Sciences at BFU
  VDE - Germany

  Aims of the Symposium
  SIELA is registered with the IEEE. The aim of the symposium is to provide exchange of information and experiences on the new developments, trends and applications under industrial and academic view points in the field of electrical apparatus and technologies, as well as to stimulate personal contacts and fruitful cooperation, especially between industrial and academic institutions.

  Topics
  1. Field problems, study, design and optimisation.
  2. Materials and technologies.
  3. Low-voltage apparatus.
  4. High-voltage apparatus.
  5. Actuators and sensors.
  6. Power electronics.
  7. Transformers, electrical machines and drives.
  8. Electrotechnological processes and apparatus.
  9. Renewable energy and power quality.
  10. Informatics, Computer Science and Communications.

  2018_SIELA_info

  Register at the Symposium site: http://siela.tu-sofia.bg
  pdf Call for papers for SIELA 2018

 • СЕЕС участва активно в организацията на Младежка инженерна конференцията в София на Европейските млади инженери EYE@Sofia 2018 която ще се проведе в НДНТ София на 18-20.05.2018 г.

  Организацията Европейски млади инженери (European Young Engineers - EYE) е основана през 1994 г. от Холандска и Белгийска инженерни асоциации. Понастоящем в нея членуват 16 организации от 13 държави, представлявайки 150 000 индивидуални членове.
  Сред основните цели на организацията са:
  - Създаване на младежка Европейска мрежа от професионалисти за развиване на професионални и личностни умения;
  - Насърчаване на мобилността на младите инженери в Европа;
  - Създаване на форум за обмяна на опит на лично и професионално ниво.
  Европейски млади инженери (EYE) провежда от 1994 г. на ротационен принцип по две конференции годишно. В годината на европейското председателство на България се падна честта Федерацията на научно-техническите съюзи в България (ФНТС) да бъде домакин на този престижен форум. Международната младежка инженерна конференция на тема "Устойчиво инженерство" ще съчетае разнообразна техническа програма с интересни социални дейности и ще включва широк избор от посещения на водещи компании в България, интересни презентации и най-съвременни семинари, които ще бъдат представени от водещи специалисти в различни сфери на инженерната дейност.

 • СЕЕС има удоволствието да покани учени, докторанти и студенти да вземат участие в 13-та международна конференция по Електронно-Лъчеви Технологии ЕВТ 2018

  EBT 2018

  13-та конференция EBT 2018 е тригодишно (понастоящем двугодишно) събитие, което среща физици, химици, инженери на материалите и електроника от университети, изследователски институти и отрасли, които участват в различни изследвания и приложения на техниката и технологиите по електронно-лъчеви технологии.

  Предстоящата конференцията е от поредицата, която започва през 1985 г. във Варна, и която остава място за всички конференции. През периода от Първата международна конференция EBT се наблюдава голям напредък в областта на технологиите на електронно-лъчевите технологии. Успехът на дванадесетте конференции от тази поредица ясно показа, че учените и инженерите работещи в академичните среди и лабораториите за научноизследователска и развойна дейност в индустрията, продължават да допринасят за технологичното развитие на иновациите. Съдържанието на конферентния Сборник показва голям обхват от дейности и големия потенциал на разработените технологии за повишаване на ефективността на промишленото производство, създаване на нови продукти и подобряване на стандартите на живот.

  Електронно-лъчеви технологии празнуват 50 години от първите установки и индустриални технологии, базирани на прилагането на интензивни електронни лъчения във вакуум. Във всяка от изложбите към конференцията EBT във Варна, организирана при всяка от конференциите през последните 30 години, може да се проследи историята на идеите, основните цели в областта и личните успехи на две-три поколения изследователи, които могат да бъдат дадени за пример за развитието на темата и интересите на учените, напредъка в разработката и оптимизирането на приложенията на електронните лъчи в нанотехнологиите и биотехнологиите. Проучванията и внедряването на селективно топене за 3D печатни принтери и съвременните методи за повърхностна обработка, които могат да се корелират с развитието на конвенционалните области като лъчева физика и генериране, заваряване с електронен лъч, топене и рафиниране на електронни лъчи, изпарение на електронни лъчи и нанасяне на функционални покрития, приложения за електронен ускорител за модифициране на различни материали, термична обработка и обработка на полимери и иновативни композити произведени с електронен лъч, йонография. Имплантация на йони; лазерни технологии; моделиране на физически процеси чрез взаимодействие на интензивни електрони снопове и йонно-лъчево произведени материали.

  Тази, както и всичките 12 предишни конференции от тази серия са винаги са създавали прекрасен форум за обмен на резултати и опит в разработването на технологиите за електронно-лъчеви технологии и са били място за създаване на персонални партньорства, за развитие на науката и взаимовръзките между участниците. EBT е място за търсене на партньори за научни колаборации и осъществяване на бизнес контакти.

  Повече информация на сайта на EBT 2018: http://www.ebtconference.com
  pdf Call for papers EBT 2018

 • InfoTech 2018, 32nd International Conference on Information Technologies (e-conference) will take place on 20-21 September 2017, BULGARIA

  2018_INFOTECH_Call_for_Papers

  InfoTech is an international forum for scientists, researchers, industrial experts to share innovations, experience and new research results in the fields of Information Technologies and Information Security; Technologies for System Design and Intelligent Systems; Technological Aspects of e-Governance and Data Protection, etc. The forum is a successor of International Conference on Systems for Automation of Engineering and Research (SAER), established in 1987 and International Workshop on e-Governance and Data Protection (EG&DP), established in 2005.

  More information could be downloaded from the conference web site:
  http://infotech-bg.com
  pdf Call for papers for INFOTECH 2018

 • Конференцията TELECOM 2018 се проведе в НДНТ София.

 • Electricity 2018 is the Annual Convention of SEEEI in November 7-10, 2018, Eilat, Israel

  Electricity 2018

  Electricity 2018 is the 19th annual international convention of the Society of Electrical and Electronics Engineers in Israel. It attracts hundreds of electrical and energy engineers, seniors from leading companies, the academia, and decision-makers from the industry and governmental authorities. This annual convention is among the largest professional engineering and technology meetings held in Israel. Electricity 2018 offers hundred lectures in the fields of electrical engineering, energy, HVAC, e-mobility, and utilities. The latest technologies are displayed in the exhibition by our sponsors. The relaxed and pleasant venue, Eilat, provides an appropriate atmosphere for networking, B2B meetings, and for business acceleration.

  Electricity 2018 highlights the enabling technologies and regulation which are essential for the ongoing energy revolution, and that were covered in the previous annual meetings.

  Innovations in the energy market will be emphasized in the plenary sessions; it will reflect in the interactive panels and round tables, and will be mentioned throughout the parallel sessions.

  Electricity 2018 brings together the entire electricity engineering and HVAC community; young engineers alongside veterans, practicing engineers alongside researchers, policy making officers alongside managers from the industry. It is an opportunity to meet with the market decision makers, to visit the exhibition which presented new products and the latest technologies. Take advantage of this unique networking platform and get familiar with the latest revolutionary trends that are reshaping the global energy arena.

  For more detailed information visit the website:
  https://www.electricity2018.org
  pdf Invitation to attend AMPER 2018

 • Списък на предстоящи мероприятия на страницата на ФНТС за новини и семинари.

 • gplusfacebooklinkedintwitter

© Copyright 2018 CEEC, Sofia, BULGARIA · Webmaster · Scripts: DWT