СЪЮЗ ПО ЕЛЕКТРОНИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И СЪОБЩЕНИЯ

ceec_logo

Престоящи събития

 • Конкурс за награда „ПРОЕКТ НА ГОДИНАТА“ 2021

  СЕЕС организира нова инициатива - наградата „Проект на годината“. Наградата се учредява, за да се популяризират, стимулират и оценят груповите или индивидуални постижения и иновативни идеи на утвърдените и младите специалисти в областта на електротехниката, електрониката и съобщенията, чийто стремеж е да прилагат високи стандарти в своята професия.

  Ще бъдат излъчени две номинации:
  - номинация на специализираната комисия на СЕЕС и
  - номинация на публиката чрез свободно онлайн гласуване на Интернет-страницата на СЕЕС - http://ceec.fnts.bg

  „Проект на годината“ 2021 ще бъде оценяван по три основни критерия:
  - Съответствие на подадените документи с изискванията на конкурса;
  - Научно-приложна разработка (реализиран в практиката продукт, приложение или др. или идеен проект с прототип), резултати и приноси;
  - Иновативност (актуалност на разработката и възможности за развитие);
  - Потенциална или реализирана значимост и приложимост на проекта.

  Необходими документи за участие в конкурса:
  pdf ДОКУМЕНТИ PDF
  docx ДОКУМЕНТИ DOCX

 • Конференцията TELECOM 2021 ще се проведе в НДНТ София и онлайн на 28–29.10.2021.

  ТЕЛЕКОМ 2021 е технически ко-спонсорирана от IEEE. Представените доклади ще бъдат предадени за включване в цифровата библиотека IEEE Xplore.

  Авторите са поканени да подготвят и регистрират доклади по посочените теми. Всеки автор може да участва в най-много два доклада. Файлът с доклада трябва да се запише на сайта на конференцията след регистрацията. Докладът трябва да съдържа заглавието на доклада, авторите и информацията за контакт, кратко резюме, ключови думи и литература. Всеки доклад ще бъде рецензиран от двама рецензенти. Приетите и представени доклади ще бъдат предадени на цифровата библиотека IEEE Xplore, както и за индексиране в Scopus.

  Авторите могат да изпращат и доклади на български език, които ще бъдат публикувани на отделен компактдиск и няма да бъдат включени в библиотеката на IEEE Xplore.

 • InfoTech 2021, 35th International Conference on Information Technologies (e-conference) is to take place on 16-17 September 2021, BULGARIA

  2020_INFOTECH_Call_for_Papers

  InfoTech is an international forum for scientists, researchers, industrial experts to share innovations, experience and new research results in the fields of Information Technologies and Information Security; Technologies for System Design and Intelligent Systems; Technological Aspects of e-Governance and Data Protection, etc. The forum is a successor of International Conference on Systems for Automation of Engineering and Research (SAER), established in 1987 and International Workshop on e-Governance and Data Protection (EG&DP), established in 2005.

  More information could be downloaded from the conference web site:
  http://infotech-bg.com
  pdf Call for papers for INFOTECH 2021

 • AMPER 2022, the World of Electronics Fair, 28TH INTERNATIONAL TRADE FAIR OF ELECTROTECHNICS, ENERGETICS, AUTOMATION, COMMUNICATION, LIGHTING, AND SECURITY TECHNOLOGIES will take place
  BRNO, Czech Republic
  With regard to the current epidemiological situation concerning COVID-19 and ongoing emergency measures of the Government of the Czech Republic, which restrict the organization of mass events, including trade fairs, we would like to inform you about the postponement of AMPER Trade Fait to May 2021 at the Brno Exhibition Centre.
  The main event will take place: 17-20.5.2022

  2021_AMPER

  More information at the web site:
  http://www.amper.cz

 • Списък на предстоящи мероприятия на страницата на ФНТС за новини и семинари.

facebooklinkedintwitter

© Copyright 2013-2021 CEEC, Sofia, BULGARIA · Webmaster · Scripts: DWT