СЪЮЗ ПО ЕЛЕКТРОНИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И СЪОБЩЕНИЯ

ceec_logo

Конференции и дискусии

Научно-технически мероприятия организирани от СЕЕС през 2015 г.

Тематика на мероприятието

Време на провеждане

Организатори и място на провеждане

1

Семинар „Перспективи за развитие на електротехническата промишленост”

19.03.2015

СЕЕС, СИБ, ФНТС, БАСЕЛ, НДНТ гр.София

2

Семинар-обсъждане на Закона за електронно управление

02.2015

СЕЕС, ФНТС, МТИТС, НДНТ гр.София

3

Национална конференция с м.у.
Форум „ЕЛЕКТРОНИКА 2015”

14-15.05.2015

СЕЕС, ФНТС, ТУ-София: ФЕТТ, ЕФ, ФТК, ФКСУ, ФА, КТП, БАН, НДНТ гр.София

4

9-ят Японски средиземноморски семинар JAPMED’9

5-8.07.2015

СЕЕС, ТУ-София и др., ТУ-София

5

Международен семинар
"ИНЖЕНЕРНО ОБРАЗОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА МЛАДИТЕ ИНЖЕНЕРИ" - EEPRYE

13.07.2015

СЕЕС, ФНТС, ТУ-София, ТУ-Габрово, ТУ-Русе и др., гр. Габрово

6

Международна конференция
"ИНФОТЕХ 2015"

17-18.09.2015

ТУ-София, СЕЕС, МДУ „Ж. Кюри” гр.Варна

7

Национална конференция с м.у. „ЕЛМА 2015”

1-3.10.2015

СЕЕС, ТУ-Варна, ТУ-София, ТУ-Русе, гр.Варна

8

Национален форум 
"ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА"

09.2015

БАСЕЛ, СЕЕС, ДНТ гр. Пловдив, гр.Пловдив

9

Национална конференция с м.у.
"ТЕЛЕКОМ 2015"

15-16.10.2015

СЕЕС, ФНТС, СУБ, МТИТС, КРС, ТУ-София, ВУ„КТП”, НДНТ гр.София

10

Национална конференция с м.у.
"АКУСТИКА I"

11.10.2015

Национална секция "Акустика", СЕЕС, БАН, ТУ-Варна ТУ гр.Варна

11

"АКУСТИКА II"

27-28.11.2015

Национална секция "Акустика", СЕЕС, БАКУШ, БАН, ТУ-София, ТУ-Варна, Спектри ЕООД, ТУ-София гр.София

12

Честване "50 години СЕЕС"

14.05.2015

НДНТ София. (едновременно с Форум "ЕЛЕКТРОНИКА 2015") гр.София

13

Честване "50 години сп.'Е+Е'"

17.12.2015

СЕЕС, ТУ-София, гр.София

pdf Конференции 2015

Архив

Списък на конференциите и дискусии проведени през 2014

facebooklinkedintwitter

© Copyright 2013-2020 CEEC, Sofia, BULGARIA · Webmaster · Scripts: DWT