ТЕЛЕКОМ 2019

XXVII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

НАЧИНИ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА БЪДЕЩЕТО

Организационният комитет и организаторите
имат удоволствието да Ви поканят
да вземете участие в
27-та национална конференция с международно участие
ТЕЛЕКОМ 2019
30 и 31.10.2019 г., НДНТ София

ТЕЛЕКОМ е ежегодна Национална научно-техническа конференция с международно участие, на която се представят и обсъждат широк кръг проблеми на съвременните телекомуникационни системи и мрежи, информационни технологии и електронно управление – от най-новите постижения на теорията до тяхното успешно внедряване в практиката. Целта на конференцията е да създаде условия, възможности и среда за обмен на знания и опит на специалистите от различните области на електронните съобщения. Изнесените доклади, представените научни разработки, презентациите на водещите фирми и дискусиите по време на конференцията спомагат за формирането на нови идеи в областта на бързо развиващите се телекомуникации.
Конференцията ще се проведе в Националния дом на науката и техниката в София, ул. Раковски № 108 - ФНТС. Участието в конференцията се реализира чрез доклади по тематичните направления, презентации на фирми, изложба и кръгла маса.

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

I. МРЕЖИ
1. Телекомуникационни мрежи. Облачни компютри и комуникации. Виртуализация на мрежовите функции
2. Интелигентни транспортни системи. Оптични комуникации 3. Безжични системи - 5G, мобилни и сателитни съобщения, безжичен достъп, когнитивно радио
4. Софтуеъно дефинирани мрежи. Мрежи за масивни данни
5. Телетрафик. Предоставяне и управление на качеството на услугата (QoS)
II. ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ
6. Интернет на нещата (IoT). Умен дом и градове. Е-здравеопазване. По-добър живот с ИКТ
7. Комуникационни проблеми, суперкомпютри, изкуствен интелект, машинно обучение
III. УСТРОЙСТВА И ЕЛЕКТРОНИКА
8. Комуникационни електронни схеми, сигнали и системи. Обработка и кодиране на изображението
VI. ОБЩИ ПРОБЛЕМИ В ЕЛЕКТРОННИТЕ КОМУНИКАЦИИ
9. Електронни комуникации, политики и регламенти. Дигитално включване
10. Е-управление, киберсигурност
11. Икономика и маркетинг на електронни комуникации и услуги за пощенска доставка
12. Обучение в областта на телекомуникациите

СПОНСОРИ

Спонсорите на ТЕЛЕКОМ 2019 са водещи фирми, юридически и физически лица в областта на телекомуникациите, които желаят да подпомогнат конференцията.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ФИРМИ

Освен участие с доклади в тематичните направления на фирмите се предоставя възможност за безплатни презентации (форма Б), в които представят дейността на фирмите, техните нови разработки и технологии. Срокът за заявка за участие без доклад е до 23 октомври 2019 г.
Цена за реклами в сборника с резюметата или програмата – 200 лв. за една цветна страница А5. Цена за приложени рекламни листовки към материалите на конференцията – 50 лв.
За фирми на спонсори и за членове на съорганизатори – 20 % отстъпка.

ИЗЛОЖБА

По време на конференцията се организира тематична изложба на технологии, софтуер, услуги, продукти. Площта за изложбата се предоставя безплатно. Заявки за участие се подават с попълване на форма В.

КРЪГЛА МАСА

Темите на дискусията, която се провежда съвместно с фирми, са проблемите на развитието и използването на информационните и комуникационните технологии в съответствие с тематичните направления на конференцията, квалификацията и реализацията на кадрите и внедряването на научните разработки.

АРХИВ

Информация за предишни издания на конференцията може да се намери на следните адреси:
ТЕЛЕКОМ 2018, ТЕЛЕКОМ 2017, ТЕЛЕКОМ 2016, ТЕЛЕКОМ 2015, ТЕЛЕКОМ 2014, ТЕЛЕКОМ 2013, ТЕЛЕКОМ 2012

Доклади от конференциите:
Избрани доклади ТЕЛЕКОМ 2019, ТЕЛЕКОМ 2018, ТЕЛЕКОМ 2017, ТЕЛЕКОМ 2016, ТЕЛЕКОМ 2015

Снимки от конференциите:
TELECOM 2019, TELECOM 2018, TELECOM 2017, TELECOM 2016, TELECOM 2015, TELECOM 2014

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател:
доц. д-р Пламен Вачков
Федерация на научно-техническите съюзи в България
Зам. Председател:
доц. д-р Камен Рангелов
Съюз по електроника, електротехника и съобщения
Научен секретар:
проф. дтн Сеферин Мирчев
Технически университет – София и Съюз по електроника, електротехника и съобщения

Членове:
доц. д-р Александър Ненков
Съюз по електроника, електротехника и съобщения
проф. д-р Борис Йовчев
Съюз на учените в България - секция „Технически науки"
г-н Валентин Колев
Асоциация "Телекомуникации"
доц. д-р инж. Георги Петров
Нов Български Университет
доц. д-р Димитър Арнаудов
Технически университет – София и Съюз по електроника, електротехника и съобщения
проф. д-р Иван Кралов
Технически университет – София и Съюз на учените в България - секция „Технически науки"
проф. д-р Илия Илиев
Технически университет – София
гл. ас. д-р Росица Голева
IEEE българска секция
маг. инж. Димитър Димитров
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
маг. инж. Кирил Желязков
Председател на ББКЕПИ и изп. директор SBS
доц. д-р Алексей Стефанов
Югозападен университет
маг. инж. Мирослава Тодорова
Директор на дирекция "Разширителна дейност и честотно планиране" в Комисията по регулиране на съобщенията
проф. дтн Елена Шойкова-Стоянова
Университет по библиотекознание и информационни технологии

Секретар:
д-р Стефан Пачеджиев
Съюз по електроника, електротехника и съобщения


ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ НА ОК

проф. д-р Иван Куртев, проф. д-р Георги Стоянов, доц. д-р Деян Донков, доц. д-р Иван Василев, доц. д-р Кръстю Мирски, проф. д-р Любен Тонев.
Изключителни заслуги за организирането и провеждането на конференциите ТЕЛЕКОМ имаха акад. Димитър Мишев, проф. Стоян Попов, доц. д-р Ангел Ангелов.

Webmaster, scripts DFWST