ТЕЛЕКОМ 2019

XXVII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

НАЧИНИ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА БЪДЕЩЕТО

Конференция ТЕЛЕКОМ 2019

logo

Националната конференция с международно участие ТЕЛЕКОМ 2019 е 27-та поред и се провежда на 30 и 31.10.2019 за девета поредна година в Националния дом на науката и техниката (НДНТ) в София на ул. Раковски № 108.

IEEE е технически спонсор на конференцията и докладите се публикуват в IEEE Xplore.

От 1992 до 2009 г. националната конференция ТЕЛЕКОМ се провежда в Международния дом на учените (МДУ) "Фр. Жолио-Кюри", гр. Варна с активната подкрепа на тогавашния Комитет по пощи и далекосъобщения, Българската телекомуникационна компания и на научните организации и техническите университети в областта на телекомуникациите. От 1994 г. конференцията се провежда ежегодно.

На ТЕЛЕКОМ се представят и обсъждат широк кръг проблеми на съвременните телекомуникационни системи и мрежи, информационни технологии и електронно управление – от най-новите постижения на теорията до тяхното успешно внедряване в практиката. Целта на конференцията е да създаде условия, възможности и среда за обмен на знания и опит на специалистите от различните области на електронните съобщения.


The National Conference with International Participation TELECOM 2019, now in its 27th edition, will take place on 30 and 31.10.2019 and for the ninth time it will be held at the National Center of Science and Technology (NCST) – Sofia, 108 Rakovski St., BULGARIA.

TELECOM 2019 is technically Co-Sponsored by IEEE: 2019 27th National Conference with International Participation - #48729. All accepted and presented papers will be published in the Conference Proceedings and submitted to the IEEE Xplore® Digital Library, Scopus and Web of Science databases.

The Conference takes place annually and its aim is to create conditions, opportunities, and help the experts and specialists in the different telecommunication fields to exchange ideas, knowledge and technical expertise.

The IEEE Bulgarian section has been a traditional supporter of TELECOM, along with the Organizers.


logo fnts logo ceec logo ieee logo bg logo crc logo tu-sofia logo usb logo astel

Webmaster, scripts DFWST