ТЕЛЕКОМ 2016

XXIV НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

СВЪРЗАНИ СМЕ!

ПОЩЕНСКИ АДРЕС

ТЕЛЕКОМ 2016
Съюз по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС)
ул. Раковски № 108
1000 София

phone: +(359) 2987-9767
email:
web: http://ceec.fnts.bg/telecom


Website by St.Patchedjiev, scripts DFWST