ТЕЛЕКОМ 2017

XXV ЮБИЛЕЙНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ ВЧЕРА, ДНЕС, ВИНАГИ

ПОЩЕНСКИ АДРЕС

ТЕЛЕКОМ 2017
Съюз по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС)
ул. Раковски № 108
1000 София


КОНТАКТИ

+(359) 2987-9767

http://ceec.fnts.bg/telecom


МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Webmaster, scripts DFWST