ТЕЛЕКОМ 2018

XXVI НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ – ОСНОВА НА ЦИФРОВАТА ИКОНОМИКА И ЦИФРОВОТО ОБЩЕСТВО

ПОЩЕНСКИ АДРЕС

ТЕЛЕКОМ 2018
Съюз по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС)
ул. Раковски № 108, 1000 София

КОНТАКТИ

02 987-9767, 02 965-2254

http://ceec.fnts.bg/telecom


МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Национален дом на науката и техниката (НДНТ) в София на ул. Раковски № 108, етаж 2

Webmaster, scripts DFWST