ТЕЛЕКОМ 2017

XXV ЮБИЛЕЙНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ ВЧЕРА, ДНЕС, ВИНАГИ

Лиценз за авторско право

Статиите и презентациите в сборника на Конференция ТЕЛЕКОМ се публикуват на интернет страницата с лиценз за авторското Open Access. Участниците в конференцията се съгласяват със следните условия:

    • Авторите запазват авторските права, като предоставят на Организационния комитет на ТЕЛЕКОМ конференцията правото на първа публикация на работата с едновременно лицензиране под лиценза на Криейтив Комънс, което позволява на авторите да споделят статията си с атрибуция за авторството на творбата и първоначалното ѝ публикуване в сборника на Конференцията.

    • Авторите могат да влизат в отделни, допълнителни договорни споразумения за разпространението на публикуваните в сборника на Конференцията им доклади (като например да го изпращат за съхранение в институционални бази данни или да го публикуват в книга), с потвърждение за първоначалното му публикуване в сборника на Конференцията.

    • Авторите имат разрешението и са насърчавани да публикуват работата си онлайн (например в институционални бази данни или на сайта им) преди и по време на процеса на обработка на докладите, тъй като това води до по-продуктивен научен обмен на идеи, както и по-ранна и по-голяма цитируемост на публикуваните доклади.

Разпространение

Сборника от Конференцията ТЕЛЕКОМ под формата на официално CD се разпространява във всички големи български библиотеки с номер ISSN: 1314-2690

Webmaster, scripts DFWST