СЪЮЗ ПО ЕЛЕКТРОНИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И СЪОБЩЕНИЯ

ceec_logo

Конференции и научни форуми за 2021

Научни събития, дискусии и научно-технически мероприятия организирани от СЕЕС.

Тематика на мероприятието

Дата на провеждане

Организатори и място на провеждане

1

Национална конференция с м.у.
"ЕЛЕКТРОНИКА 2021"

27-28.05.2021

СЕЕС, ФНТС, ТУ София: ФЕТЕ, ЕФ, ФТК, ФКСУ, ФА, БАН, НДНТ, гр. София

2

Международна конференция по Електрически машини,
задвижвания и енергийни системи "ELMA 2021"

01-04.07.2021

СЕЕС, ТУ София, ТУ Варна, СЕЕС, РУ "Ангел Кънчев" и др., гр. София

3

14-та международна конференция
ЕЛЕКТРОННО-ЛЪЧЕВИ ТЕХНОЛОГИИ ЕВТ 2021

.08.2021

СЕЕС, ИЕ-БАН, ТЦЕЛПТТ и др., гр. София и онлайн

4

Международна конференция
"ИНФОТЕХ 2021"

16-17.09.2021

СЕЕС, ТУ-София, и др., МДУ „Ж.Кюри”, Варна

5

Национална конференция с м.у.
"ТЕЛЕКОМ 2021"

28-29.10.2021

СЕЕС, ФНТС, СУБ, МТИТС, КРС, ТУ-София, АСТЕЛ, НДНТ, гр. София

6

Национална конференция с м.у.
"АКУСТИКА I"

.11.2021

Национална секция "Акустика", СЕЕС, БАН, ТУ-Варна, гр. Варна

7

Национална конференция с м.у.
"АКУСТИКА II"

.12.2021

Национална секция "Акустика", СЕЕС, БАКУШ, БАН, ТУ-София, Спектри ЕООД, ТУ-София, гр. София

pdf Конференции 2020

Архив - Списък на конференциите и дискусии проведени през:
2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014

facebooklinkedintwitter

© Copyright 2013-2022 CEEC, Sofia, BULGARIA · Webmaster · Scripts: DWT