СЪЮЗ ПО ЕЛЕКТРОНИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И СЪОБЩЕНИЯ

ceec_logo

Конференции и научни форуми за 2020

Научни събития, дискусии и научно-технически мероприятия организирани от СЕЕС.

Тематика на мероприятието

Дата на провеждане

Организатори и място на провеждане

1

Национална конференция с м.у.
"ЕЛЕКТРОНИКА 2020"

23-24.07.2020

СЕЕС, ФНТС, ТУ София: ФЕТЕ, ЕФ, ФТК, ФКСУ, ФА, БАН, НДНТ, гр. София

2

Международен симпозиум по електрически апарати
и технологии SIELA 2020

03-06.06.2020

СЕЕС, ФНТС, ТУ София, ДНТ Пловдив, ДНТ Бургас и др., гр. Бургас

3

14-та международна конференция
ЕЛЕКТРОННО-ЛЪЧЕВИ ТЕХНОЛОГИИ ЕВТ 2020

14-19.06.2020

СЕЕС, ИЕ-БАН, ТЦЕЛПТТ и др., гр. Варна

4

Международен семинар
"ИНЖЕНЕРНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА МЛАДИТЕ ИНЖЕНЕРИ" - EEPRYE

.07.2020

СЕЕС, ФНТС, ТУ-София, ТУ-Габрово, РУ "Ангел Кънчев" и др.

5

Международна конференция
"ИНФОТЕХ 2020"

17-18.09.2020

СЕЕС, ТУ-София, и др., МДУ „Ж.Кюри”, Варна

6

Национална конференция с м.у.
"ТЕЛЕКОМ 2020"

29-30.10.2020

СЕЕС, ФНТС, СУБ, МТИТС, КРС, ТУ-София, АСТЕЛ, НДНТ, гр. София

7

Национална конференция с м.у.
"АКУСТИКА I"

.11.2020

Национална секция "Акустика", СЕЕС, БАН, ТУ-Варна, гр. Варна

8

Национална конференция с м.у.
"АКУСТИКА II"

.12.2020

Национална секция "Акустика", СЕЕС, БАКУШ, БАН, ТУ-София, Спектри ЕООД, ТУ-София, гр. София

pdf Конференции 2020

Архив - Списък на конференциите и дискусии проведени през:
2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014

facebooklinkedintwitter

© Copyright 2013-2023 CEEC, Sofia, BULGARIA · Webmaster · Scripts: DWT