СЪЮЗ ПО ЕЛЕКТРОНИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И СЪОБЩЕНИЯ

ceec_logo

Конференции и научни форуми за 2019

Научни събития, дискусии и научно-технически мероприятия организирани от СЕЕС.

Тематика на мероприятието

Дата на провеждане

Организатори и място на провеждане

1

Национална конференция с м.у.
"ЕЛЕКТРОНИКА 2019"

16-17.05.2019

СЕЕС, ФНТС, ТУ София: ФЕТЕ, ЕФ, ФТК, ФКСУ, ФА, БАН, НДНТ, гр. София

2

Международна конференция по Електрически машини,
задвижвания и енергийни системи "ELMA 2019"

06-08.06.2019

СЕЕС, ТУ София, ТУ Варна, СЕЕС, РУ "Ангел Кънчев" и др., гр. Варна

3

Международен семинар
"ИНЖЕНЕРНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА МЛАДИТЕ ИНЖЕНЕРИ" - EEPRYE

12.07.2019

СЕЕС, ФНТС, ТУ-София, ТУ-Габрово, РУ "Ангел Кънчев" и др.

4

Международна конференция
"ИНФОТЕХ 2019"

19-20.09.2019

СЕЕС, ТУ-София, и др., МДУ „Ж.Кюри”, Варна

5

Национална конференция с м.у.
"ТЕЛЕКОМ 2019"

30-31.10.2019

СЕЕС, ФНТС, СУБ, МТИТС, КРС, ТУ-София, АСТЕЛ, НДНТ, гр. София

6

Национална конференция с м.у.
"АКУСТИКА I"

25.11.2019

Национална секция "Акустика", СЕЕС, БАН, ТУ-Варна, гр. Варна

7

Национална конференция с м.у.
"АКУСТИКА II"

29-30.11.2019

Национална секция "Акустика", СЕЕС, БАКУШ, БАН, ТУ-София, Спектри ЕООД, ТУ-София, гр. София

pdf Конференции 2019

Архив - Списък на конференциите и дискусии проведени през:
2018, 2017, 2016, 2015, 2014

facebooklinkedintwitter

© Copyright 2013-2020 CEEC, Sofia, BULGARIA · Webmaster · Scripts: DWT