СЪЮЗ ПО ЕЛЕКТРОНИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И СЪОБЩЕНИЯ

ceec_logo

Конференции и научни форуми за 2018

Научни събития, дискусии и научно-технически мероприятия организирани от СЕЕС.

Тематика на мероприятието

Дата на провеждане

Организатори и място на провеждане

1

Национална конференция с м.у.
"ЕЛЕКТРОНИКА 2018"

17-18.05.2018

СЕЕС, ФНТС, ТУ София: ФЕТЕ, ЕФ, ФТК, ФКСУ, ФА, БАН, НДНТ, гр. София

2

Международен симпозиум по електрически апарати
и технологии SIELA 2018

03-06.06.2018

СЕЕС, ФНТС, ТУ София, ДНТ Пловдив, ДНТ Бургас и др., гр. Бургас

3

XIII-та международна конференция по
ЕЛЕКТРОННО-ЛЪЧЕВИ ТЕХНОЛОГИИ ЕВТ 2018

18-22.06.2018

СЕЕС, ИЕ-БАН, ТЦЕЛПТТ и др., гр. Варна

4

Международен семинар
"ИНЖЕНЕРНО ОБРАЗОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА МЛАДИТЕ ИНЖЕНЕРИ" - EEPRYE

.07.2018

СЕЕС, ФНТС, ТУ-София, ТУ-Габрово, РУ "Ангел Кънчев" и др.

5

Международна конференция
"ИНФОТЕХ 2018"

20-21.09.2018

СЕЕС, ТУ-София, и др., МДУ „Ж. Кюри”, Варна

6

Национален форум 
"ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА"

.09.2018

БАСЕЛ, СЕЕС, ДНТ гр. Пловдив, гр. Пловдив

7

Национална конференция с м.у.
"ТЕЛЕКОМ 2018"

.10.2018

СЕЕС, ФНТС, СУБ, МТИТС, КРС, ТУ-София, АСТЕЛ, НДНТ, гр. София

8

Национална конференция с м.у.
"АКУСТИКА I"

19-20.10.2018

Национална секция "Акустика", СЕЕС, БАН, ТУ-Варна, гр. Варна

9

Национална конференция с м.у.
"АКУСТИКА II"

30.11-01.12.2018

Национална секция "Акустика", СЕЕС, БАКУШ, БАН, ТУ-София, Спектри ЕООД, ТУ-София, гр. София

pdf Конференции 2018

Архив - Списък на конференциите и дискусии проведени през:
2017, 2016, 2015, 2014

facebooklinkedintwitter

© Copyright 2013-2020 CEEC, Sofia, BULGARIA · Webmaster · Scripts: DWT