СЪЮЗ ПО ЕЛЕКТРОНИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И СЪОБЩЕНИЯ

ceec_logo

Новини, проведени събития и публикации през 2022 г.

 • Наградени доклади от СЕЕС за най-добър доклад от млад автор с публикация в международната научна конференция UniTECH 2022 - Габрово.

  1. ELECTRICAL ENGINEERING
  STUDY OF THE LED LIGHTING FLICKER FOR INDOOR APPLICATION
  Milko Yovchev - Technical University of Gabrovo, Bulgaria

  2. ELECTRONICS AND SENSORS TECHNICS
  APPLICATION OF SiC AND GaN TRANSISTORS IN HIGH-FREQUENCY INVERTER CIRCUITS FOR INDUCTION HEATING
  Petko Stefchov Marinov - Department of Electronics, Faculty of Electrical Engineering and Electronics Technical University of Gabrovo, Bulgaria

  3. COMUNICATION ENGINEERING AND TECHNOLOGIES
  SURVEY AND ASSESSMENT OF THE RANGE AND QUALITY OF WIRELESS RADIO COVERAGE IN A LORAWAN COMMUNICATION NETWORK
  Nikolay Manchev - Technical University of Gabrovo, Bulgaria

  4. COMPUTER SYSTEM, COMPUTER TECHNOLOGIES AND INFORMATION SECURITY
  MICROSERVICE FOR CREATING GEOFENCES
  Victoria Velkova, Rosen Ivanov - Technical University of Gabrovo, Bulgaria

  5. AUTOMATION
  A SYSTEM FOR GATHERING AND VISUALIZATION OF AIR QUALITY DATA FROM A GEO-REFERENCED MULTI-SENSOR GAS-SENSING HEAD
  Kamen Boyadzhiev, Stefan Ivanov - Department of Automation, Information and Control Systems Technical University of Gabrovo, Bulgaria

  За по-подробна информация на:
  http://unitech.tugab.bg/
  pdf Програма UniTECH 2022

 • Конференцията TELECOM 2022 се проведе в НДНТ София и онлайн на 27–28.10.2022.

  ТЕЛЕКОМ 2022 е технически ко-спонсорирана от IEEE. Представените доклади са предадени за включване в цифровата библиотека IEEE Xplore.

  Авторите са поканени да подготвят и регистрират доклади по посочените теми. Всеки автор може да участва в най-много два доклада. Файлът с доклада трябва да се запише на сайта на конференцията след регистрацията. Докладът трябва да съдържа заглавието на доклада, авторите и информацията за контакт, кратко резюме, ключови думи и литература. Всеки доклад ще бъде рецензиран от двама рецензенти. Приетите и представени доклади ще бъдат предадени на цифровата библиотека IEEE Xplore, както и за индексиране в Scopus.

 • 22nd International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies, SIELA2022, organized by Union of Electronics, Electrical Engineering and Telecommunications (CEEC) and IEEE Bulgaria Section took place 1-4 June 2022 in Bourgas, BULGARIA and online.

  2022_SIELA_call

  With the support of:
  Technical Universities of Sofia, Varna and Gabrovo
  Federation of Scientific and Technical Unions
  House of Science and Technology – Plovdiv
  Regional Organization of STU – Bourgas
  "Nikola Vaptsarov" Naval Academy, Varna
  Ruse University “Angel Kantchev”
  Center of Informatics and Technical Sciences at BFU

  SIELA is Technically Co-Sponsored by IEEE (IEEE Conference# 54794). The aim of the symposium is to provide exchange of information and experiences on the new developments, trends and applications under industrial and academic view points in the field of electrical apparatus and technologies, as well as to stimulate personal contacts and fruitful cooperation, especially between industrial and academic institutions.

  Topics:
  1. Field problems, study, design and optimization
  2. Materials and technologies
  3. Low-voltage apparatus
  4. High-voltage apparatus
  5. Actuators and sensors
  6. Power electronics
  7. Transformers, electrical machines and drives
  8. Electrotechnological processes and apparatus
  9. Renewable energy and power quality
  10. Electrohydraulics

  Prospective authors are invited to submit papers on the above listed topics. Each author can participate in at most three papers. A two-page digest for each paper should be submitted together with the pre-registration form. It should contain the title of the paper, authors and contact information, a short abstract, keywords, the main contents of the paper and references. Each digest will be reviewed by two reviewers.
  Accepted and presented papers will be published in the symposium proceedings and submitted to the IEEE Xplore system (List of SIELA conferences in IEEE Xplore), as well as for indexing in Scopus.

  For more information visit Symposium site: http://siela.tu-sofia.bg
  The Symposium's IEEE site: SIELA at IEEE.org
  pdf Call for papers SIELA 2022

  SIELA 2022

  От 1 до 4 юни 2022, отново на традиционното място на провеждане – хотел "България" в град Бургас, се проведе ХХII-то издание на международния Симпозиум по електрически апарати и технологии SIELA 2022. Организатори на това мероприятие в продължение на повече на половин век са СЕЕС и ТУ-София, с активната помощ на ФНТС и териториалните организации на НТС в Пловдив и Бургас. Дейно участват и техническите университети от страната: Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас, ТУ-Варна, ТУ-Габрово, РУ "Ангел Кънчев" а също и ВВМУ „Н. И. Вапцаров“-Варна и Центърът по информатика и технически науки към Бургаския свободен университет. Тази година Симпозиумът бе част от "Дните на науката на ТУ-София".

  Най-голямата световна инженерна организация, IEEE, чрез своята българска секция бе технически спонсор на SIELA 2022. Приетите и изнесени доклади се изпращат за публикуване в цифровата библиотека IEEE Xplore и се индексират в международната база данни за научна информация SCOPUS. За първи път от тазгодишното издание на симпозиума избрани статии ще бъдат публикувани след допълнително рецензиране в специален брой на списание Energies, което е с импакт фактор 3.004.

  В това първо следпандемично издание на симпозиума, отново лице в лице имаха възможност да обменят идеи учени от дванадесет държави. С доклади участие взеха повече от 90 участника от страни като Австралия, България, Гърция, Италия, Косово, Нидерландия, Румъния, Русия, Сърбия, Турция, Унгария и Хърватия.

  Симпозиумът бе тържествено открит в реновираната заседателната зала на хотел "България" от председателя на ФНТС и СЕЕС проф. дтн инж. Иван Ячев. Специални поздравления за кръглата годишнина поднесоха: Весна Балтина - зам. кмет Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата на град Бургас проф. д-р инж. Милен Балтов - ректор на БСУ, проф. д-р инж. Сотир Сотиров - зам. ректор на Университета "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас, доц. д-р Николай Николов – зам. ръководител на НИС при ТУ-София и проф д-р Валентина Маркова – председател на българската секция на IEEE. Проф. Ячев поздрави доайена на симпозиума доц. д-р инж. Петър Държанов, участвал в първата SIELA от преди 51 години, както и във всички следващи симпозиуми.

  Силен интерес предизвика поканения пленарен доклад на гръцкия проф. Ник Папаниколау, който запозна аудиторията с решенията на проблеми в конструирането на електрически двигатели за електрически въздушен и наземен транспорт. Поканен доклад изнесе проф. Субхас Мукопадиай от Австралия, който представи начини на използване на гъвкави евтини сензори за мониторинг на околната среда в „интелигентен град“. Проф. Маурицио Репето от Италия представи методи за проектиране и експериментални изследвания на магнито-механично поведение на магнитни трансмисии.

  В изнесените над 90 презентации, доклади и постерни сесии бяха застъпени темите по проучване, проектиране и оптимизация на апарати за високо и ниско напрежение, нови материали и технологии, изпълнителни механизми и сензори, силовата електроника, трансформатори, електрически машини и задвижвания, възобновяема енергия и др. Освен доклади представящи компютърно моделиране на измервания, бяха демонстрирани оптимизационни решения на работещи инженерни системи на топлинен пренос. След научните сесии Симпозиумът завърши с културна програма, която чрез разходка с катамаран предостави на участниците в симпозиума възможност да се запознаят с автентичното рибарско селище "Ченгене скеле".

  Споделете и харесайте снимки от симпозиума във facebook.

 • XXXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “ELECTRONICS ET2022”
  IEEE Conference Rec.#55967, on 13-15 September 2022, in Sozopol, BULGARIA

  Call_for_Papers

  TECHNICAL TRACKS
  BIOMEDICAL ENGINEERING
  Bioinformatics, Biosensors, Bioengineering and Mechatronics Applications in Life Sciences, Computer-aided Diagnosis in Healthcare, Health on the Web, e-Health and Wearable IoT, Smart Medical Systems
  CIRCUITS AND SYSTEMS
  Electronic Circuits Analysis and Design, Computer Modelling and Applications, Computer-aided Design/Manufacturing, Modelling and Simulation of Systems, HDL or High Level Language Hardware Design, FPGAs, System-on-chip Design, Digital Signal and Image Processing, Optical Fiber Communications, Lasers and Electro-Optics, Circuits and Systems for Artificial Intelligence, Neural Networks, Augmented and Virtual Reality
  EDUCATION AND LEARNING TECHNOLOGIES
  Educational Tools, Continuous Learning, Educational Materials and Methods, Distance Learning, Information and Communication Technologies in Laboratories, University -Industry Collaboration, Entrepreneurship and Management, Human Resource Development
  EMBEDDED SYSTEMS
  Distributed Control Systems for Industrial Applications, Industrial Informatics, Industrial Network Design, Internet in Industry 4.0, Industrial Internet of Things, Cloud & Networked Systems, Intelligent Environment, Building Management and Automation
  INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT
  Measurements and Data Acquisition, Sensors and Sensing Systems, Precision Measuring Technology, Networked Sensing and Control, Mechatronics and Robotics, Advanced Control Systems, Measurement and Control for Automobile Systems, Process and Factory Automation, Flexible Manufacturing Systems, Smart Agriculture, Radiation Measurements and Applications, Instrumentation for Nuclear Power Generation
  MICROELECTRONICS
  Electronic Components, Advanced Semiconductor Design and Manufacturing, Simulation and Experiments in Microelectronics, Electronic Packaging
  NANOELECTRONICSAND TECHNOLOGIES IN ELECTRONICS
  MEMS and NEMS, Micro/Nano-Manufacturing, Smart Actuators and Materials, Composite and Polymer Materials
  POWER ELECTRONICS
  Power Electronics Modelling, Simulation and Design, DC/DC Conversion, AC/AC Converters, Renewable Electric Energy Conversion, Energy Storage Technologies, Power Quality, Utility Applications, Smart Grid, Electrical Machines and Industrial Drives, Electric and Hybrid Electric Vehicles
  TESTING, QUALITY AND RELIABILITY
  Electromagnetic Compatibility, Thermal and Vibrations Issues, Lifecycle Management, Safety and Reliability

  pdf Call for papers ELECTRONICS ET2022

 • 2022 International Conference on Information Technologies
  (InfoTech 2022 – 36th issue)

  IEEE Conference Rec.# 55606 will take place on 15-16 September 2022, BULGARIA

  2020_INFOTECH_Call_for_Papers

  The forum started as a National Scientific School for Young Specialists (1987) in the areas of computing, computer systems and technology, automation and program applications. During the period 1988 – 1990 the Conference was connected with the beautiful north Black Sea resort Albena. Over 80 persons (young scientists, PhD-students, IT specialists, etc.) took part in these issues of the Conference.

  Since 1991 the School-format is transformed into International Conference SAER and English was introduced as a work language for all printed materials. The period after 2005 is characterized by uniting a new event – International Workshop (EG&DP). Two separated Proceedings including over 60 reports in English are published and disseminated in over 20 libraries in the World. Electronic versions of these Proceedings (issues after 2003) are assigned to two databases of EBSCO Publishing (USA).

  Since 2007 starts the new format of the forum – International Conference on Information Technologies (InfoTech). The main goal is to unite the scientific areas of the SAER Conference and information and communication problems of the EG&DP Workshop. The working language for all printed materials, report presentations and discussions is English. Proceedings are spread over 20 libraries in the World.

  More information could be downloaded from the conference web site:
  http://infotech-bg.com
  pdf Call for papers for INFOTECH 2022

 • Учени, докторанти и студенти взеха участие в 14-та международна конференция по Електронно-Лъчеви Технологии ЕВТ 2022

  EBT 2018

  14-та конференция EBT е събитие, което среща физици, химици, инженери на материалите и електроника от университети, изследователски институти и отрасли, които участват в различни изследвания и приложения на техниката и технологиите по електронно-лъчеви технологии.

  Предстоящата ЕВТ 2022 е най-новото издание от поредицата, която започва през 1985 г. във Варна, и която остава място за всички следващи конференции. През периода от Първата международна конференция EBT се наблюдава голям напредък в областта на технологиите на електронно-лъчевите технологии. Успехът на конференциите от тази поредица ясно показа, че учените и инженерите работещи в академичните среди и лабораториите за научноизследователска и развойна дейност в индустрията, продължават да допринасят за технологичното развитие на иновациите. Съдържанието на конферентния Сборник показва голям обхват от дейности и големия потенциал на разработените технологии за повишаване на ефективността на промишленото производство, създаване на нови продукти и подобряване на стандартите на живот.

  Електронно-лъчевите технологии изминават дълъг, вече половинвековен път, от първите установки и индустриални технологии, базирани на прилагането на интензивни електронни лъчения във вакуум. Във всяка от изложбите към конференцията EBT във Варна, организирана при всяка от конференциите през последните 30 години, може да се проследи историята на идеите, основните цели в областта и личните успехи на поколения изследователи, които могат да бъдат дадени за пример за развитието на темата и интересите на учените, напредъка в разработката и оптимизирането на приложенията на електронните лъчи в нанотехнологиите и биотехнологиите. Проучванията и внедряването на селективно топене за 3D печатни принтери и съвременните методи за повърхностна обработка, които могат да се корелират с развитието на конвенционалните области като лъчева физика и генериране, заваряване с електронен лъч, топене и рафиниране на електронни лъчи, изпарение на електронни лъчи и нанасяне на функционални покрития, приложения за електронен ускорител за модифициране на различни материали, термична обработка и обработка на полимери и иновативни композити произведени с електронен лъч, йонография. Имплантация на йони; лазерни технологии; моделиране на физически процеси чрез взаимодействие на интензивни електрони снопове и йонно-лъчево произведени материали.

  Тази, както и всичките предишни конференции от тази серия винаги са създавали прекрасен форум за обмен на резултати и опит в разработването на технологиите за електронно-лъчеви технологии и са били място за създаване на персонални партньорства, за развитие на науката и взаимовръзките между участниците. EBT е място за търсене на партньори за научни колаборации и осъществяване на бизнес контакти.

  Докладите изнесени на конференцията и тази година се публикуват в няколко поредни книжки на издаваното от СЕЕС рецензирано научно списание
  "Електротехника и електроника, Е+Е".

  Повече информация на сайта на EBT 2022: http://www.ebtconference.com
  pdf Call for papers EBT 2022

 • В НДНТ в София cа проведе 13-та Национална конференция с международно участие ЕЛЕКТРОНИКА 2022 (IEEE Конференция #55578). По време на конференцията бе организирана Кръгла маса и студентски кариерен форум. Работни езици на конференцията са български и английски.

  ELECTRONICA

  ЕЛЕКТРОНИКА 2022
  се организира от
  Съюза по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС),
  Техническия университет – София,
  IEEE българската секция,
  и Факултета по Електронна техника и технологии при ТУ – София

  със съдействието на:
  Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС) в България,
  Българската академия на науките (БАН),
  Университетът по приложни науки - Офенбург,
  Техническият университет в Рига,
  VDE - Германия и
  водещи фирми в областта на електрониката.

  Одобрените доклади, изпълняващи изискванията на конференцията се публикуват в IEEE Xplore® Digital Library.

  Авторите са поканени да изпратят доклади по посочените по-долу теми. Всеки автор може да участва в най-много три доклада. Две страници разширено резюме за всеки доклад трябва да бъде подадено заедно със заявката за участие. То трябва да съдържа заглавието на доклада, авторите и информацията за контакт, кратко резюме, ключови думи, основното съдържание на доклада и литература. Всяко разширено резюме ще бъде рецензирано от двама рецензенти. Приетите и представени доклади ще бъдат публикувани в CD сборник на конференцията и предадени на цифровата библиотека IEEE Xplore, както и за индексиране в Scopus.

  ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:
  • Нови материали
  • Биомедицинско инженерство
  • Вериги и системи
  • Електромобилност
  • Индустриална електроника
  • Информационни и комуникационни технологии
  • Иновационен мениджмънт в електрониката
  • Измервания в електрониката
  • IoT приложения
  • Мехатронни системи
  • Микроелектроника и наноелектроника
  • Силова електроника

  Сайт на ЕЛЕКТРОНИКА 2022: https://e-university.tu-sofia.bg/e-conf/index.php?konf=28
  pdf Покана ЕЛЕКТРОНИКА 2022

 • На 14.04.2022 г. Съюза по електротехника, електроника и съобщения беше съорганизатор и домакин на традиционния Форум ЕЛЕКТРОНИКА 2022. В рамките на форума се проведе среща на студентите от ФЕТТ с компании партньори на факултета.

  forum ELECTRONICA 2022

  forum ELECTRONICA 2022

  forum ELECTRONICA 2022

  forum ELECTRONICA 2022

  Споделете и харесайте още снимки от форума на страницата на СЕЕС във facebook.

 • AMPER 2022, the World of Electronics Fair, 28TH INTERNATIONAL TRADE FAIR OF ELECTROTECHNICS, ENERGETICS, AUTOMATION, COMMUNICATION, LIGHTING, AND SECURITY TECHNOLOGIES will take place
  BRNO, Czech Republic
  With regard to the current epidemiological situation concerning COVID-19 and ongoing emergency measures of the Government of the Czech Republic, which restrict the organization of mass events, including trade fairs, we would like to inform you about the postponement of AMPER Trade Fait to May 2022 at the Brno Exhibition Centre.
  The main event will take place: 17-20.5.2022

  2022_AMPER

  More information at the web site:
  http://www.amper.cz

Архиви

Събития, публикации и дискусии проведени през:
2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014

 

facebooklinkedintwitter

© Copyright 2013-2023 CEEC, Sofia, BULGARIA · Webmaster · Scripts: DWT