ENGINEERING EDUCATION AND PROFESSIONAL REALIZATION OF YOUNG ENGINEERS /EEPRYE/

ИНЖЕНЕРНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА МЛАДИТЕ ИНЖЕНЕРИ

 

ежегоден международен семинар, организиран от

 

 

 

logoFNTS

Федерация на научно-техническите съюзи (ФНТС)

Logo-CEEC-Graphic28

Съюз по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС)

Society of Power Engineers in Romania (SIER)

logo_en_crni

University of Niš Faculty of Electronic Engineering, Serbia

Русенски университетАнгел Кънчев

nts_logo_color

Териториална организация на научно-техническите съюзи     град Русе

 

Семинарът „ИНЖЕНЕРНО ОБРАЗОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА МЛАДИТЕ ИНЖЕНЕРИ“, Engineering Education and Professional Realization of Young Engineers (EEPRYE), се организира от ФНТС, СЕЕС, SIER – Съюза на инженерите енергетици в Румъния, -Габрово, РУ „Ангел Кънчев” - Русе и Дома на науката и техниката – Русе, със съдействието на МОН.

 

През 2016 година „Осмият международен семинар EEPRYE

ще се проведе на

7 юли в Националния дом на науката и техниката – София, ул. „Раковски“ 108.

 

За последните седем години са проведени седем семинара. Това обикновено е еднодневно събитие, където участници от различни университети, научно-изследователски институции и компании споделят своя опит по темата на семинара. Досега в семинара са вземали участие представители балканските страни, главно от България, Румъния, Сърбия, Македония, Босна и Херцеговина, Словения, Германия и Италия.

 

Семинарът традиционно се провежда в началото на месец юли. Участниците правят кратко представяне на английски в рамките на 10-15 минути.

 

Предишните издания на семинара са били в Русе, два пъти, Букурещ – Румъния, Ниш – Сърбия, ВВМУ във Варна, Баня Лука – Босна и Херцеговина, ТУ-Габрово. Семинарът е без такса за регистрация.

 

Фокус на семинара е инженерното образование и перспективите за неговото бъдещо развитие. Обсъждат се идеи и решения за подобряване на теоретичната и практическа подготовка на инженерните кадри, за професионалното образование, за практическите умения на младите инженери и за професионалната реализация на инженерните кадри в балканските страни.

 

В неформална обстановка се обсъждат възможности за разширяване на сътрудничеството между неправителствените организации на държавите-участнички в семинара, държавните и частните университети, научните институти и организации, както в областта на инженерното образование, така и при разработването на съвместни научноизследователски проекти, обмен на преподаватели и студенти, участие в конференции и семинари.

 

Желаещите да участват могат да изпратят темата на своята презентация на имейла на СЕЕС.

 

 

Габрово EEPRYE 2015

Габрово EEPRYE 2015

 

Баня Лука EEPRYE 2014

 

Русе EEPRYE 2010